چگونه مدارشکن های فریزر را جدا کنیم؟

توسط |۱۳۹۷-۹-۵ ۲۰:۱۲:۱۹ +۰۰:۰۰آذر ۵ام, ۱۳۹۷|آموزش یخچال فریزر|

مدارشکن ها داخل بخش جلویی بدنه فریزر قرار دارند، نزدیک جایی که با درزگیر تماس دارند. اگر مدارشکن پیچیده شده یا ترک برداشته است، ممکن است رطوبت میان دیواره های داخلی و خارجی عایق بندی نفوذ کند. هشدار: پیش از تلاش برای تست یا تعمیر، اصول ایمنی را مطالعه نمایید. پیش از برداشتن مدارشکن ها،