آموزش رفع صداولرزش ماشين لباسشويی

 

آموزش رفع صداولرزش ماشين لباسشويی

آموزش رفع صداولرزش ماشين لباسشويی

همه چيز در مورد آموزش رفع صدا ولرزش ماشين لباسشويی

در اين مقاله قصد داريم به شما روش هاي برطرف نمودن صدا وارزش ماشين لباسشويي آموزش دهيم.

جهت رفع صدا ولرزش ماشين لباسشويي در ابتدا بايد عيب محصول مشخص شود؟

به چه علتي دستگاه دچار صدا ولرزش شده است.

طبق آمار تعميرات ماشين لباسشويي بيشترين درخواست سرويس ماشين لباسشويي بابت ايجاد صدا ولرزش دستگاه ميباشد.

چرا دستگاه به صدا ولرزش دچار ميشود:

اين علت مشکلات مختلفي دارد که به شرح آن ميپردازيم

صدا ولرزش ماشين لباسشويي زماني که دستگاه به مرحله خشک کن ميرسد اتفاق مي افتد

مشکلات صدا ولرزش ميتواند از مواردي همچن:

خرابي بلبرنگ

خرابي پايه ها

خرابي پايه هاي مهار کننده

ريختن البسه زياد داخل دستگاه

ريختن البسه کم داخل دستگاه

تنظيم نبودن پايه هاي لباسشويي

قرار دادن لباسشويي روي سطح نا مناسب

همه اين موارد ميتواند باعث صدا ولرزش ماشين لباسشويي شود.

روش عيب يابي ماشين لباسشويی

لباسشويي - آموزش رفع صداولرزش ماشين لباسشويی

روش تست خرابي بلبرنگ

در ابتدا براي چک کردن بلبرنگ درب لباسشويي را باز کنيد و ديگ چرخنده دستگاه را باکف دست به طرف پايين قرار دهيد

اگر زير دست شما احساس خر خر کردن کرديد احتمال خرابي بلبرنگ ها وجود دارد.

روش تست پايه ها

پايه هاي ماشين لباسشويي از دوقسمت لاستيکي وسيليکوني تشکيل شده است

اگر قسمت سيليکوني خورده شده باشد نياز به تعويض دارد و پايه معيوب است

مناسب ماشين لباسشويي - آموزش رفع صداولرزش ماشين لباسشويی

مکان ايده آل براي ماشين لباسشويی

ماشين لباسشويي بايد در مکاني قرار گيرد که در معرض رطوبت قرار نگيرد

بايد توجه داشت که بايد دستگاه در سطحي صاف و بدون برجستگي و نا همواري قرار گيرد

بهترين سطح براي ماشين لباسشويي سراميک ميباشد.

از قرار دادن موکت يا فرش به زير دستگاه خودداري کنيد.

زيرا باعث صدا ولرزش ماشين لباسشويي ميشود.

.لباس - آموزش رفع صداولرزش ماشين لباسشويی

روش ريختن لباس داخل ماشين لباسشويی

هيچگاه نبايد داخل ماشين لباسشويي بيش از حد استاندارد لباس قرار دهيد

توجه داشته باشيد ريختن لباس کم هم باعث ايجاد صدا ولرزش ميشود.

شما هميشه بايد تا خط روي شيشه ماشين لباسشويي لباسهارا به صورت يکي يکي داخل دستگاه قرار دهيد.

اگر لباس کم يا زياد باشد باعث ايجاد صدا ولرزش ميشود.

5
5