تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در اهواز

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

ماشین های لباسشویی هوشمند امروزی بااستفاده ازتکنولوژی روزدنیا،شستن لباسهاکه زمانی ازسخت ترین و وقت گیرترین کارهای منزل بودرابه آسان ترین کارتبدیل کرده اند.

وقتی می توانید باخیال راحت ازبازی فرزندتان درطبیعت لذت ببریدونگران شستشوی لباسهانباشید،یعنی یک ماشین لباسشویی کاربردی وباکیفیت درمنزل انتظارشما رامی کشد.

به یاددارم یکبارکه مهمان های زیادی درمنزل ماجمع شده بودند،درحالی که مشغول سرخ کردن بادمجان بودم و ماشین لباسشویی هم درحال شستشوی لباس هابود،ناگهان متوقف شدومن راشوکه کرد.چندنفردر همان لحظه تقاضای جعبه ابزارراداشتندومی خواستند تعمیرات تخصصی خودراآغازکنندکه چنگال میان دستم رامانند شمشیربه طرف آنهاگرفتم وگفتم:«یکی به ماشین لباسشویی من نزدیک بشه باهمین چنگال کورش می کنم.»وبدون اینکه نگاهم راازآنهابگیرم موبایلم رابرداشتم وبا شرکت حامی سرویس تماس گرفتم.

شرکت حامی سرویس باانجام خدمات تعمیراتی باکیفیت،ارائه ی قطعات اورجینال و فاکتور آنلاین،موجبات آرامش خیال شمارافراهم می کنند.

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در اهواز

نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در اهواز

درنظرداشته باشیدکه شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در اهواز نمی‌ باشد.شماپس ازپایان دوره گارانتی محصول،می توانید از متخصصین این شرکت استفاده نمایید.

پس می توانیدبرای تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در اهواز با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

 

برنامه های ماشین لباسشویی آبسال :

جهت استفاده بهتر و کاربردی تر از ماشین لباسشویی آبسال بهتر است،باکاربردتمام دکمه ها وبرنامه های آن آشنایی داشته باشید.

درصورت بروزمشکل درکارکرد هرکدام ازبرنامه هایادکمه هابا شرکت حامی سرویس تماس بگیرید واز تعمیرکار متخصص در تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در اهواز کمک بگیرید.

 دکمه on/off در ماشین لباسشویی آبسال :

  • ازاین دکمه بعد ازانتخاب برنامه شستشوی موردنظر،برای شروع کار استفاده نمایید.
  • ازاین دکمه برای خاموش کردن ماشین لباسشویی هم استفاده می شود.

دکمه غوطه‌ وری در ماشین لباسشویی آبسال :

  • بااستفاده ازاین دکمه پس ازپایان شستشو لباس ها درآب غوطه ور می مانند.این قابلیت بیشتربرای زمانی که می خواهید لباس ها رادر آب ونرم کننده غوطه ور نگهدارید مناسب است.

دکمه حذف دور خشک کن در لباسشویی آبسال :

درصورتی که میخواهید ماشین لباسشویی دور خشک کن راحذف کند ازاین دکمه استفاده نمایید.

در صورت ایجاد مشکل در عملکرد این دکمه با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید و از تعمیرکار ماشین لباسشویی آبسال در اهواز کمک بخواهید.

ولوم انتخاب برنامه در ماشین لباسشویی آبسال :

  • بااستفاده ازاین قسمت میتوانید برنامه شستشوی موردنظرخودراانتخاب کنید.

دکمه انتخاب دما در ماشین لباسشویی آبسال :