تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

گروه حامی سرویس ایران:

 • اعزام مهندسین ماهر و واجد شرایط به محل جهت سرویس و بازبینی لباسشویی بوش.
 • خدمت رسانی 24 ساعته در هر ساعت شبانه روز.
 • مشاوره رایگان با کادر فنی شرکت برای ثبت مشکل.
 • پرداخت کمترین هزینه برای شما زیر نظر اتحادیه.
 • کلیه تعمیرات با گارانتی بوده و ضمانت کتبی تحویل داده می شود.

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

تعمیرات تخصصی لباسشویی بوش در اصفهان

شاید اصلا نیازی به تعمیرکار درخانه نباشد!

سلام دوست عزیز،ضمن تشکراز اطمینان شمااز کادر مجرب شرکت حامی سرویس،جهت کسب اطلاعات دررابطه با ماشین لباسشویی بوش ورفع مشکلات بوجودآمده توسط تکنسین های حرفه ای ما،مطالبی دررابطه باسوالات متداول مشکلات ماشین لباسشویی بوش،خطاهای آن وسایر موارد موردنیاز دررابطه با تعمیرات ماشین لباسشویی بوش را دراختیارتان قرار می دهیم؛تاتوانسته باشیم ضمن افزودن دانش وآگاهیتان کمکی دررفع مشکلاتان درمنزل کرده باشیم.

درصورتیکه مشکلتان حل نشد نگران نباشید.کافیست شمابا مشاورین شرکت حامی سرویس تماس بگیریدوضمن توضیح مشکل ماشین لباسشویی خوداز مشاوره رایگان شرکت حامی سرویس بهره مند شوید.درصورتیکه مشکل شما حل نشد،تعمیرکارحرفه ای مادر خدمت شماست تاضمن بازدیداز دستگاه شمادرمحل سکونت خودباکمترین قیمت،زیرنظر اتحادیه لباسشویی شما راتعمیر نماید.

عیب یابی ماشین لباسشویی بوش:

 • چرا ماشین لباسشویی بوش روشن نمی شود؟

عوامل زیادی می تواندباعث روشن نشدن لباسشویی شود.دلیل آن می تواند مکانیکی ومربوط به یکی ازقطعات باشد ویا الکتریکی ومربوط به نرسیدن جریان برق به دستگاه.اگر هیچ کدام از چراغ های لباسشویی روشن نیست ابتدادوشاخه و پریز راچک کنید.پریز رابا فازمتر چک کنید واز وجود جریان برق درآن مطمئن شوید.حتی می توانیدبا استفاده ازیک وسیله مثل شسواروجود برق درپریز راتست کنید.سپس دوشاخه رابررسی کنید.اما اگر بعضی ازچراغ ها روشن هستند،ویا بعضی از کلیدهاکار می کند اشکالی در برق رسانی وجود ندارد.در این حالت ممکن است برد دستگاه دچار ایراد شده باشد. 

اگر سیکل شستشو شروع نمی شود،در این حالت اجزاء دیگری مثل برد کنترل اصلی،تایمر وقفل درب نیز می بایست بررسی شوند. 

 • چرا هیچ کدام ازبرنامه ها کار نمی کند؟

علت:فعال بودن قفل کودک،بسته نبودن صحیح درب،فشاردادن دکمه استارت به مدت خیلی کوتاه یاخیلی طولانی.

قفل کودک باعث غیرفعال شدن بسیاری ازدستورات لباسشویی می شود.نحوه غیر فعال کردن قفل کودک دردفترچه راهنمای دستگاه وجود دارد.باتوجه به مدل دستگاه ممکن است نحوه غیر فعال کردن قفل کودک متفاوت باشد.

گاهی اوقات ممکن است به خاطر گیر کردن لباس یاهر شیء دیگری بین لاستیک،درب و یا خرابی قفل،درب ماشین به طور کامل بسته نشده باشد،دراین حالت نیزبرنامه هاکار نمی کنند.

تعمیر لباسشویی بوش اصفهان در محل

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

چند روش برای غیر فعال کردن قفل کودک:

 1. کلید استارت رابه مدت ۳ الی ۵ ثانیه بادست فشار دهید و نگه دارید.بعداز انجام این کار،ارور کلیدیا “CL” ازروی صفحه نمایش پاک می شود.
 2. کلیدهای rpm و finished in رابه طور همزمان نگه دارید،بعدازتایم 3 ثانیه رها کنید.پس از ۳ ثانیه باشنیدن صدای خفیف بیپ؛قفل کودک غیر فعال شده است.
 3. درصورتی که مدل لباسشویی بوش شما ازنوع لمسی است،بایدمربعی که روی آن علامت کلید و کلمه ۳ seconds  است رابه مدت 3 ثانیه فشار دهید.بعداز شنیدن صدای بیپ قفل غیرفعال شده است. 
 4. اگرمقدار لباس های داخل ماشین بیشتر ازظرفیت مجاز دستگاه باشد،یااینکه نحوه قرار دادن لباس ها به نحوی هست که در لباسشویی کامل بسته نمی شود،یا لای درب گیر کرده است؛دراین صورت برنامه شستشو آغازنخواهدشد.ابتدااز توازن لباس ها داخل ماشین لباسشویی مطمئن شوید،سپس درب راباز کرده وبه طورصحیح ببندید.باشنیدن صدای کلیک مانندی،برنامه هاشروع به کارمی کند.

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

چرا ماشین لباسشویی بوش نمی چرخد؟

 1. سنسورهای لباسشویی باتشخیص اینکه میزان لباس های موجودزیاداست،یابارداخل دستگاه نامتعادل است،می توانندازچرخیدن لباسشویی جلوگیری کنند ویااینکه دستگاه چرخش بسیار آهسته ای خواهدداشت. 
 2. ممکن است مربوط به برنامه انتخابی شستشو باشد.دربعضی اوقات نچرخیدن لباسشویی طبیعی است.مثلا درهنگام سیکل شستشوی البسه پشمی ویا درمواردی که لباسشویی میزان کف رابیش ازحد تشخیص می دهد.بنابراین جای نگرانی نیست.
 3. تسمه،ارتباط بین موتور لباسشویی و درام رابرقرار ساخته وبدون آن درام قابلیت چرخش نخواهد داشت.ممکن است تسمه  دراثر ساییدگی واصطکاک پاره شود.برای تست تسمه،درب راباز کرده و دیگ رابا دست بچرخانید،اگرهیچ مقاومتی در مقابل چرخش احساس نکردید ویا مقاومت اندکی بود،نشانگر ایراد درتسمه درام بوده وبه تعویض احتیاج دارد.
 4. زغال موتور موظف است جریان برق رابه آرمیچر موتور انتقال دهد وباعث چرخش درام شود.اگردستگاه آبگیری کرده امالباسشویی نمی چرخد ویا درحین دور تند لباسشویی این اتفاق می افتد،احتمالا زغال موتور تمام شده است وباید عوض شود.
 5. کوپلینگ موتوروظیفه اتصال موتوربه سیستم انتقال نیروی ماشین لباسشویی را بر عهده دارد.اگر لباس های داخل لباسشویی بیش ازظرفیت مجاز باشند،کوپلینگ موتور عمل نکرده تااز موتور وسیستم انتقال نیرو محافظت نماید.کوپلینگ به دلیل سایش طبیعی نیزمی تواند تخریب شود.اگر کوپلینک موتور لباسشویی شما شکسته است،بایدآن راتعویض نمایید.

در مورد نمایندگی بوش در شیراز به این قسمت مراجعه نمایید.

چرا لباسشویی بوش آب را تخلیه نمی کند؟

 • عدم تخلیه ممکن است به خاطرخم شدن یاآسیب دیدگی شیلنگ تخلیه باشد:لباسشویی خودراکمی جلو کشیده وشیلنگ تخلیه رابررسی کنید.
 • ممکن است که شلنگ تخلیه توسط شیء یاجرم مسدود شده باشد.دراینصورت بایدابتدا شیلنگ تخلیه رااز داخل سیفون کشیده و سرآن راداخل یک سطل قرار دهید.ازمنوی لباسشویی برنامه تخلیه راانتخاب کرده واجازه دهیداجرا شود.اگر سطل پرشد که نشان می دهد شیلنگ تخلیه مسدود نبوده،ولی اگر سطل پرازآب نشد مشخص می شود که شلنگ تخلیه دستگاه مسدود بوده وباید تمیز یاتعویض شود. 
 • ممکن است شیء خارجی باعث انسداد فیلترشده باشد.دراین صورت لباسشویی تخلیه انجام نمی دهد.
 • اگرهنگام تخلیه لباسشویی پمپ دستگاه صدامی دهد می تواندبه این دلیل باشدکه لباس کوچکی یایک شیء درآن گیر کرده باشد وباعث انسداد آن شده است.دراین صورت بایدپمپ باز شده وآن رابررسی وتمیزکنید. 

ارورها

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

چرا ماشین لباسشویی بوش آبگیری نمی کند؟

ممکن است درمسیر شیلنگ ورودی آب؛خم یا انسدادی باشد ویا شلنگ آسیب دیده باشد. 

فشارآب رااز شیر آب ورودی که شیلنگ به آن متصل است بررسی کنید.اگرفشار آب کم باشد آبگیری انجام نمی شود.

فشارآب بایدبه اندازه ای باشدکه؛زمانی که شیرآب به طور کامل بازاست،یک سطل آب ۱۰ لیتری راطی یک دقیقه پرکند.

ممکن است باخرابی شیر برقی مواجه باشید.این موردروی عملکرد پرشدن سریع یاکند ماشین لباسشویی اثرمی گذارد.شیربرقی قطعه حساسی است وبایدتوسط تکنسین مجرب در تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان بررسی شود.

تعمیرات تخصصی لباسشویی بوش در اصفهان در محل شما

توسط تکنسین های مجرب و متعهد شرکت حامی سرویس ایران 

 ارائه فاکتور رسمی و ضمانت نامه کتبی 

03191002003

چرا لباسشویی بوش سرریز می شود و زیاد آبگیری می کند؟

خرابی شیر برقی:شیر ورودی آب یاشیر برقی وظیفه تامین آب دستگاه رابرعهده دارد.درواقع محل ورود آب به دستگاه،این شیر است.لذا درصورت خراب بودن آن،امکان بروزمشکل درآبگیری لباسشویی وجوددارد.مثلا آبگیری کند یاآبگیری نکردن ویادر حالت دیگر،آبگیری بیش ازاندازه که موجب سرریز کردن از ماشین لباسشویی می شود.

برطبق دمای تنظیمی برای یک برنامه خاص،سوئیچ فشاری یاسوئیچ تنظیم سطح آب،بافرستادن سیگنال به شیر ورودی موجب کنترل میزان ورود آب سرد وگرم به داخل لباسشویی می شود.درصورت خرابی دراین سوئیچ،ممکن است لباسشویی سرریز کند.

محفظه فشار زمانی که درام ازآب پر می شود،توسط هوا پر می شود.هوا درادامه شلنگ فشار رابه عقب رانده وموجب فعال شدن سوئیچ فشار می شود که دستور سیکل شستشو راآغاز می کند.درصورتی که ایرادی درمحفظه ی فشار به وجود بیاید،باعث اختلال درکل فرآیند شده ومی تواند موجب سرریز کردن ماشین لباسشویی شود.

چرا لباسشویی بوش آبریزی یا نشتی دارد؟

عیب یابی ماشین لباسشویی بوش که دچار مشکل نشتی شده است،به سه صورت:نشتی ازپشت دستگاه،جلو و زیر آن تقسیم می شود وبسته به اینکه آبریزی ازکدام قسمت است علت آن وراه رفع آن متفاوت می باشد.

چرا ماشین لباسشویی بوش از پشت آبریزی دارد؟

شما ابتدابایداز اتصال صحیح وآب بندی شده شیلنگ های ورودی وخروجی به دستگاه وهمچنین شیرآب منزل ودریچه فاضلاب به طور کامل مطمئن شوید.اگرهرکدام ازاین موارد دچار پوسیدگی یا خرابی بود درقدم اول اقدام به تعویض آنها کنید. 

چرا ماشین لباسشویی بوش از جلو آبریزی دارد؟

اگرآبریزی ازجلوی ماشین لباسشویی بوش باشد،این نشتی مربوط به درماشین،جاپودری ویا فیلتر ماشین است.نکته اول اینکه:ازبسته بودن در ماشین لباسشویی بوش مطمئن شوید.بررسی کنیدکه لباس یاجورابی درلاستیک درب نمانده باشدو لباس هابطورکامل ومتوازن داخل ماشین باشند.سپس دررا ببندید.نشانه بسته بودن کامل درماشین این است که صدای کلیک مانندی می دهد.

حجم لباس هایی که داخل ماشین قرار می دهید رامراقب باشید که بیش تر از ظرفیت مجاز دستگاه نباشد. 

به صورت مرتب لاستیک درب،قفل درب و زبانه ها راتمیز کنید.بهتراست پس ازهربارشستشو این کاررا انجام دهیدتاشیء یاجرم لابلای آنها گیر نکرده باشد.

اگر جنت ها مسدود شده باشند ویا فشار آب کم باشداین موضوع باعث نشت آب ازجاپودری می شود.

برای بررسی سلامت فیلتر،ابتدا درپوش فیلتر رابررسی کنیدکه به طور کامل پیچ خورده باشد.سپس شیلنگ تخلیه راچک کنیدکه درست درجای خود قرار داشته باشد.

چراماشین لباسشویی از زیر آبریزی دارد؟

تمام مواردی که دربالا ذکرکردیم می تواندباعث نشتی آب اززیر لباسشویی بوش هم شود.پس ابتدا آنها را چک کنید.اگر پس ازبررسی متوجه شدیدکه موارد بالا مشکلی ندارند،نشتی می تواندبه اجزای داخلی ماشین مربوط باشدومشکل در بلبرینگ،سه نظام ویا … باشد.

در این صورت می توانید با تلفن های پاسخگوی شبانه روزی گروه حامی سرویس تماس گرفته و از خدمات سرویسکاران متعهد و مجرب این شرکت در اسرع وقت کمک بگیرید.تکنسین های ما پس از حضور فوری در محل شما و بازدید و عیب یابی دستگاه، مشکل و برآورد هزینه را برای شما انجام داده و تعمیرات را انجام می دهند. گروه حامی از قطعات اورجینال و اصلی مصرف کرده و به همین دلیل با خیالی آسوده قطعات مصرفی خود را گارانتی می کند.

تعمیرات ما از گارانتی واقعی برخوردار است. تکنسین های گره حامی برای تعمیرات خود فاکتور رسمی مورد تایید اتحادیه ارائه می دهند.

چرا درب لباسشویی بوش باز یا بسته نمی شود ؟

ممکن است قفل کودک فعال شده باشد که دراین صورت بایستی آن راغیرفعال کنید. 

ممکن است لباس های ظریف وکوچک مانندلباس زیریاجوراب درلاستیک درب گیر کرده باشد. 

این احتمال هم وجود داردکه شما بیشتر ازحد مجاز ظرفیت دستگاه خود داخل آن لباس قرار داده اید. 

اگرتمام مواردبالا راچک کردیدومشکلی نداشت،احتمال داردقفل درب دستگاه خراب باشد.

نشانه خرابی قفل این است که یا درب دستگاه بسته نمی شود ویااینکه به ظاهر درب بسته شده ولی بازدن منوبرنامه هاشروع به کار نمی کند.

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان

چرا لباسشویی بوش لرزش و تکان شدید دارد؟

محلی که لباسشویی بوش روی آن قرار دارد رابررسی کنید.مثلا کفپوش هاوسطح چوبی مناسب نیست.چراکه دستگاه دردورهای بالابرروی آن سر خورده وحرکت می کند.

ازتراز بودن لباسشویی مطمئن شوید.دردور خشک کن که دورتند دستگاه است،لباسشویی حرکت زیادی داردواگر محل آن تراز نباشد،به شدت این لرزش ها وحرکت دستگاه وآسیب به شافت منجر می شود.

زمانی که برای اولین بارلباسشویی رانصب می کنید پیچ هایی که برای جلوگیری ازحرکت درام است رابازکنید. 

مطالعه

چرا لباسشویی بوش در حین کارکردن متوقف می شود؟

کدخطایی که برروی صفحه نمایشگردستگاه ظاهر شده را بخوانیدو دردفترچه راهنمای دستگاه علت آن رامتوجه شوید.با بررسی آن کد و سرچ کردن آن در گوگل ویادردفترچه راهنمای دستگاه می توانید علت آن را متوجه شوید.

اگردستگاه به هردلیلی درست آبگیری نکرده باشد؛ویاتوانایی تخلیه نداشته باشد وسط شستشو متوقف می شود.پس بایستی علل عدم آبگیری کافی وعدم تخلیه رابررسی کنید.

اگردر 30 دقیقه ابتدایی کار لباسشویی،شستشو متوقف شدمی تواندنشانه این باشد که آب گرم نشده است.دراین صورت بایدهیتر یا المنت راچک وتعویض کنید. 

لباسشویی های هوشمند اگرتشخیص دهند که نشتی دردستگاه هست،به دلیل حفظ ایمنی لباسشویی،شستشو رامتوقف می کنند.  

چرا لباسشویی بوش صدای زیادی دارد؟

لباسشویی مخصوصا زمانی که روی دور تند وتخلیه است مقداری صداتولید می کند که طبیعی بوده وجای نگرانی نیست.ولی اگرمتوجه شدیدکه صداهایی می شنوید که قبلا نبوده حتما مورد رابررسی کنید. 

ممکن است صدای زیپ یادکمه لباس هاباشد ویا جیب خودرا بررسی نکرده باشید وداخل آن سکه یا غیره،بوده است.این اشیاء ممکن است وارد پمپ دستگاه شده وتولیدصداکندکه دراین صورت بایستی سریعاازتکنسین کمک گرفته تا شیء را خارج کنندوگرنه آسیب جدی به پمپ ودستگاه می زند.

بررسی کنید که دستگاه تراز باشدو روی محل مناسب قرار داشته باشد.همچنین پیچ های حمل ونقل باز شده باشد.

اگرتمام موارد بالا چک شد ومشکلی نداشت،صدای شنیده شده