تعمیر ماشین لباسشویی حایر در اهواز

تعمیر ماشین لباسشویی حایر در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

اگرساکن اهواز هستیدو ماشین لباسشویی حایر شما به تعمیر نیاز دارد،این مقاله برای شمامفیدخواهدبود.

حتمابرایتان اتفاق افتاده است که زمان خرابی ماشین لباسشویی تان،تعمیر آن رابه شرکت هایی سپرده ایدکه کارراخراب ترکرده اندوچون سرویس کارانشان،افراد غیرمتخصص و نابلد بوده اند،باعث شده دیگربه هیچ شرکت تعمیراتی اعتمادنکنید.ازقدیم گفته اند:«کاررابایدبه دست کاردان سپرد.»پس شماهم،تعمیرات خودرابه شرکت حامی سرویس در اهواز بسپارید.

حال ممکن است این سوال درذهن شماایجادشودکه چرا حامی سرویس ؟

1. شرکت حامی سرویس،تعمیرات تخصصی انواع لوازم خانگی راباتکنسین های مجرب وبه روزترین آموزش های دنیا،انجام می دهد.

2.حدود 90 درصد تعمیرات،درمنزل شما انجام می شود ونیازنیست که هزینه  باربری بپردازید.

3.هزینه های دریافتی شرکت،تماما طبق تعرفه اتحادیه است وهمه خدمات،باارسال فاکتور آنلاین صورت می گیرد.

4.برای قطعات جدیدبه مدت 20 روزو قطعات تعویض شده به مدت 60 روز گارانتی ارائه می شود.

برای برقراری ارتباط با شرکت حامی سرویس در اهواز می توانید باشماره 91002003-031 تماس بگیرید تادرصورت نیاز جهت تعمیر ماشین لباسشویی حایر در اهواز تعمیرکاران به منزل شما مراجعه کنند.

تعمیر ماشین لباسشویی حایر در اهواز

نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی حایر در اهواز

مشتریان عزیز دقت داشته باشید که شرکت حامی سرویس ، نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی حایر در اهواز نیست ؛اما برای تعمیرات تخصصی لوازم خانگی خود،می توانیدبا خیال راحت شرکت حامی سرویس رابرگزینید.

 

معرفی کلیدهای تعبیه شده روی پنل ماشین لباسشویی حایر :

کلید On/Off در ماشین لباسشویی حایر :

  • برای راه اندازی ماشین لباسشویی و خاموش کردن آن،ازاین دکمه استفاده می‌شود.

کلید Start/Pause در ماشین لباسشویی حایر :

  • اگرقصد متوقف کردن برنامه درحال اجراراداشتید،میتوانیدازاین دکمه استفاده کنید.

دکمه Child lock در ماشین لباسشویی حایر :

  • اگرترس این راداریدکه برنامه های شستشو توسط کودکتان بهم ریخته شود،بهتراست این گزینه رافعال کنید.

صفحه نمایش در ماشین لباسشویی حایر :

  • نمایشگر ماشین لباسشویی حایر ،مواردی ازجمله:برنامه های انتخاب شده،زمان باقی مانده تاتمام شدن شستشو،علامت مربوط به قفل کودک و … رانشان می دهد.

در صورتی که کدخطا های دستگاه ، بر روی نمایشگر ظاهر شد ، جهت تعمیر ماشین لباسشویی حایر در اهواز با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

کلید Temp در ماشین لباسشویی حایر :

  • این دکمه،دمای آب هنگام شستشو رانشان می دهد.برای انتخاب مناسب،دکمه رافشار دهیدتادمای موردنظر برروی صفحه نمایش نمایان شود.

ولوم انتخاب برنامه های شستشو در ماشین لباسشویی حایر :