تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان

تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز ، اهواز ، اصفهان ، کرج ، تبریز ، رشت ، همدان میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

نمیدونم برای شما هم پیش اومده یانه که آب از کولرگازی چکه کنه.چندروزی بود که بااین مشکل مواجه شده بودم.اماچون هزینه ی زیادی بابت خریدکولر پرداخته بودیم،اصلا جرعت نکردم دست به آچاربشم.

به خودم گفتم اگه بزنم خرابش کنم باحقوق 3 ماهمم نمیتونم یدونه نورو جایگزینش کنم.ازطرفی میترسیدم مشکل کولرگازی جدی باشه وبعدازگذشت چندروزکارازکار گذشته باشه.

خلاصه اصلا تو شرایط نرمالی نبودم.اضطراب واسترس تموم وجودمو فراگرفته بود.

اولین کاری که به ذهنم رسید این بود که بادوستم تماس بگیرم.آخه همسرش تو این زمینه ها متخصصه وشک نداشتم که میتونه کمکم کنه.نتیجه ی تماس تلفنی من ودوستم این شد که با شرکت حامی سرویس تماس بگیرم تابرای بررسی کولر گازی ازنزدیک،نیرو اعزام کنند.

واقعا نمیدونید چه نعمت خوبیه دغدغه ی حمل ونقل دستگاه به تعمیرگاه رونداشته باشید. تنهاکاری که من بایدانجام میدادم این بود که باسامانه ی 03191002003 تماس بگیرم.بقیه ی کار ها رو خودشرکت خیلی دقیق وحساب شده انجام داد و طی مدت زمان کوتاهی مشکل کولر گازیم برطرف شد.طبق گفته ی تکنسین شرکت حامی سرویس ،مسدودشدن راه آب خروجی علت چکه کردن آب بود که شکرخدا برطرف شد.

تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان

نمایندگی تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان :

دقت کنید که بعضی از مشکلات کولر گازی ازاهمیت ویژه ای برخوردارهستند وبایدبیشتر به اونها توجه کرد.

به عنوان مثال زمانیکه کولرگازی بصورت غیرمنتظره خاموش بشه ؛ احتمال خیلی زیاد بردالکترونیکی دستگاه دچار نقص فنی شده و باید توسط کارشناسان این حوزه بررسی بشه .

برای تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان ، با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید تاازخدمات بی نظیر این مجموعه بهره ی کافی ببرید.لازم به ذکرهست که شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان نمیباشد.

نمایندگی کولر گازی ال جی در اصفهان نیستیم ؛ اما تعمیرات تخصصی این برند را انجام میدهیم.

نمایندگی فروش کولر گازی ال جی در اصفهان :

این موضوع که فروشگاه لوازم خانگی مجهزبه اجناس اصل و باکیفیت باشه چقدر برای شمااهمیت داره؟

آیابرای شماهیچ تفاوتی نداره که ازچه فروشگاهی خریدتون روانجام میدید؟بنظرمن بایدمکانی روبرای خریدانتخاب کرد که چندین فروشگاه بزرگ وجامع کنارهم داشته باشه.تاوقت وهزینه ی زیادی بابت گشتن درپی لوازم خانگی هدرنره . محدوده ی خیابان هاتف در اصفهان آماده ی ارائه ی خدمات فروش بهترین لوازم منزل به شمامشتریان عزیزمیباشد .

تلفن دفتر فروش : 26211670

تلفن خدمات پس از فروش : 84733

 

روش های تشخیص کولر گازی اصل و تقلبی ال جی :

قبل ازخریدکردن حتمادقت کنید که فروشگاه یاسایت موردنظر،دارای جوازکسب باشه واز سوی کاربران زیادی مورداعتماد واقع شده باشه.

درمرحله ی دوم بایدنام انگلیسی کولرگازی ال جی روازطریق مرورگرسرچ کنیم تاسایت اصلی شرکت ال جی ظاهربشه.دربخش فروش محصولات وگالری تصاویر هراطلاعاتی که برای خریدن یک کولر گازی نیازدارید دراختیارشماقرارمیگیره.

تشخیص کولر گازی اصل و تقلبی ال جی

درمرحله ی سوم بایددفترچه راهنمای محصول موجوددرفروشگاه رومطالعه کنید وتفاوت ها روبااون چیزی که درسایت نوشته شده مقایسه کنید.شرکت حامی سرویس این افتخارروداره تا تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان رو در منزل و بصورت کاملا حرفه ای انجام بده.درصورت مشاهده کردن هرگونه تناقضی،بایدازخریدن اون دستگاه صرف نظرکنید.درمرحله ی چهارم به بدنه ی دستگاه توجه داشته باشید.وجودانواع برچسب های مربوط به پرچم کشور سازنده وموارداین چنینی،هیچگاه دلیلی برای اورجینال بودن محصول به حساب نمیاد.

علت کم و زیاد شدن باد کولر اسپلیت :

امروزه درفضاهای مختلفی حضور کولرگازی وحس خوبی که بدلیل خنک کردن هوای اتاق بهمون هدیه میده رودرک میکنیم.کارکردن دربسیاری ازادارات ومنازل،بدون کولرگازی کاربسیار دشواری محسوب میشه.دراین مقاله قصدداریم یکی ازایرادات شایع کولرگازی اسپلیت روکه کم وزیادشدن خودبه خود بادکولر هست بررسی کنیم؛پس تاانتها همراه ماباشید.

شایداین موضوع درابتدا برای ما چندان اهمیت نداشته باشه؛امااین نکته رودرنظر داشته باشیدکه باگذشت زمان دستگاه فشارزیادی رومتحمل خواهدشد وقطعات اصلی دستگاه ازکار خواهندافتاد.این مشکل دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه که عبارتند از:

خرابی برد الکترونیکی کولر گازی :

 • برد الکترونیکی کولرگازی وظیفه ی ارسال دستورهای لازم به سایرقطعات دستگاه روبرعهده داره.تصورکنید درعملکرد این قطعه ی مهم مشکل بوجودبیاد؛قطعابخش های گوناگون اسپلیت مسئولیت خودشون روبه خوبی انجام نخواهندداد ودرنهایت شایدکم وزیادشدن بادکولرخواهیم بود.

خرابی محافظ برق :

 • محافظ برق برای حفظ ایمنی دستگاه نیازه.درصورت خراب بودن این وسیله،اسپلیت نسبت به نوسانات برق آسیب پذیرتر خواهدبود.برای تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان،باشرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

نوسانات برق :

 • درمناطقی که نوسانات برق بیشتررخ میده،نبایددستگاه اسپلیت بصورت مستقیم به پریزمتصل باشه.درچنین شرایطی حتماازمحافظ برق استفاده کنید؛درغیراینصورت امکان وقوع آسیب های جدی برای اسپلیت وجودخواهدداشت.

خرابی بلوور کولر گازی :

 • بلوور باعث گردش هوا وخنکسازی فضای اتاق میشه.دقت کنید این بخش از دستگاه با خرابی موتور و آلودگی ناشی ازگردوغبار مواجه نشده باشه.برای بررسی کردن و عیب یابی صحیح، لازمه ابتدا کولر روخاموش کنید ودستگاه روازبرق بکشید.بعدازبرداشتن پنل کولر،دقت کنید که جرم وکثیفی روی بلوور وجودنداشته باشه.

مسدود شدن و نشتی لوله های کولر گازی :

 • درصورت مسدودبودن لوله های کولر اسپلیت،هوای خنک شده به فضای اتاق منتشر نخواهد شد . از سالم بودن سیستم لوله کشی اسپلیت اطمینان حاصل کنید وباکمک تکنسین های ماهر،انسداد ونشتی لوله هارو برطرف کنید.

یخ زدگی کویل های اواپراتور :

 • کویل اسپلیت وظیفه ی عبور دادن هوا از روی کویل های اواپراتور رو بر عهده داره . در صورت یخ زدن کویل ها ، مسیر عبور هوا مسدود میشه و هوای خنک خروجی کاهش پیدا میکنه . یخ زدگی کویل اسپلیت به دلیل وجود نشتی در مبرد ، آلودگی فیلتر های هوا و وجود گرد و غبار روی کویل های اواپراتور میباشد . تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان رو بدست شرکت حامی سرویس بسپرید تا از خدمات بی نظیر این مجموعه بهره ببرید .

کثیف شدن فیلتر هوا :

 • عملکرد کولر های اسپلیت بدین صورت هست که هوای گرم اتاق توسط دستگاه دریافت میشه و هوا پس از خنک شدن منتشر خواهد شد . در صورتی که فیلتر هوا دچار آلودگی شده باشه ، فقط مقدار اندکی هوای خنک به بیرون ساطع میشه . این موضوع در منازلی که اسپلیت فاصله ی نزدیکی با آشپزخونه نصب شده بیشتر مشاهده میشه ؛ زیرا ذرات چربی سرعت آلوده شدن فیلتر افزایش پیدا میکنند .

نمایندگی کولر گازی ال جی در اصفهان نیستیم ؛ اما تعمیرات تخصصی این برند را انجام میدهیم.

علت باد گرم کولر گازی :

کثیف بودن فیلتر هوا :

 • وجود گرد و غبار در فیلتر های هوا ، مسیر عبور هوای خنک رو محدود میکنه . از جمله تأثیرات مخرب کثیفی فیلتر ، ایجاد اختلال در عملکرد ترموستات میباشد .

تنظیمات غلط ترموستات :

 • برای از بین بردن مشکل سرد نبودن باد کولر ، باید ترموستات کولر گازی رو روی حالت Auto تنظیم کنید . این حالت رو میتونید جایگزین حالت « روشن » کنید .

کثیف بودن واحد بیرونی کولر گازی :

 • برای اینکه مشکل گرم بودن کولر گازی برطرف بشه ، باید گرد و غباری که اطراف واحد بیرونی نشسته پاک بشن .

خرابی موتور کولر گازی :

 • در صورت خراب بودن موتور فن ، هوای گرم توسط واحد بیرون کولر از بین نمیره و شاهد خروج باد گرم از کولر گازی خواهید بود .

پایین بودن سطح مبرد :

 • ممکنه مبرد کولر گازی شما دچار نشتی شده باشه و همین موضوع باعث خروج باد گرم از کولر گازی میشه که باید توسط سرویسکارانی ماهر بررسی بشه . شرکت حامی سرویس آماده ی ارائه ی خدمات تعمیر کولر گازی ال جی در اصفهان میباشد .

خراب بودن کمپرسور :

 • کمپرسور وظیفه ی کنترل کردن جریان مبرد رو بین تبخیر کننده و کندانسور بر عهده داره . در صورتیکه کندانسور دستگاه شما خراب شده باشه ، امکان خنک کردن باد کولر وجود نخواهد داشت .
‫5/5 ‫(1 نظر)