تعمیر یخچال فریزر ال جی در اهواز

تعمیر یخچال فریزر ال جی در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

یخچال ها ازضروری ترین لوازم خانگی محسوب می شوندونبودشان خلا بزرگی رادرزندگی روزمره ایجاد می کند.

تنها روشن نشدن چراغ های یخچال می تواند قلب شما را بلرزاند،دستپاچه شویدواحساس کنیدسلامت یخچال عزیزتان درخطر است.

بهترین اقدام در این مواقع حفظ فاصله‌ی یخچال وعزیزان فنی خانواده است،همان عزیزانی که بدون تخصص حرفه ای تلاش دارندباتجربه ی خراب کردن لوازم خانه ی خود،اطلاعات کافی رادرزمینه ی تعمیرات دستگاه های هوشمند بدست بیاورند،شایدباورتان نشودولی دیده ام که می‌گویم.

دریکی ازروزهای بارانی زمستان،احساس کردم مشکلی در یخچالم وجودداردو دما رابه اندازه ی کافی پایین نمی آورد،اشتباه بزرگی کردم ومشکل راباهمسرم درمیان گذاشتم،اوهم به سرعت باجعبه ابزارخوددر محل حاضرشد.

چشمتان روزبد نبیند.بعدازپایان تعمیرات،یخچال باایجادصدای نامطلوبی به کل خاموش شد.

درآن لحظه من فقط خیره به شوهرم نگاه می کردم وخشم ازنگاهم می بارید.

بادستپاچگی گفت:«خیلی خوب،آروم باش، الان درستش می کنم … تویکم بروبیرون حال وهوات عوض شه من تاشب یخچالت روصحیح وسالم بهت برمیگردونم.»تحمل دیدن آن شرایط رانداشتم،ولی دیگرنمی توانستم به اواعتماد کنم.

باصدایی که کنترل خشم درآن کاملا محسوس بود گفتم:«علی … خودت باجعبه ابزارت سریع ازآشپزخونه ی من برید بیرون .. همین الان».وبدون اتلاف وقت با حامی سرویس تماس گرفته واز تعمیرکاران یخچال فریزر ال جی در اهواز کمک گرفتم.

تعمیر یخچال فریزر ال جی در اهواز

نمایندگی تعمیر یخچال ال جی در اهواز :

شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر یخچال ال جی در اهواز نمی باشد.درصورتی که گارانتی محصول شماپایان یافته است می توانید برای تعمیر یخچال فریزر ال جی در اهواز با سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ تماس بگیرید.

دکمه ها و برنامه های یخچال فریزر ال جی :

جهت استفاده بهینه از یخچال فریزر های ال جی بهتر است،ازکاربرد تک تک دکمه ها وبرنامه های آن مطلع باشید ودرصورتی که برای کارکرد آنها مشکلی پیش آمد،جهت تعمیر یخچال فریزر ال جی در اهواز،با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

یخچال فریزر ال جی درانواع مختلفی مانند:یخچال پایین فریزر بالا،یخچال بالا فریزر پایین،یخچال فریزر دوقلو،سایدبای ساید و هتلی تولید می شود.

ممکن است برخی ازدکمه های ذکر شده دربعضی مدلها وجود نداشته باشد ودربعضی مدلهای دیگرموجود باشد.

قابل ذکر است درمدل یخچال فریزر هتلی فقط قابلیت تنظیم دما وجود دارد .

دکمه Refrigerator  یا Fridge در  یخچال فریزر ال جی :

  • ازاین دکمه برای تنظیم دمای یخچال استفاده می‌شود.بازه ی دما در یخچال ۰ تا ۷ درجه است که بهترین دما برای آن ۳ یا ۴ درجه می باشد.

 دمای یخچال و فریزر بسیار حساس بوده و در صورت مشاهده ی هر گونه تغییرات ناگهانی دما جهت تعمیر یخچال فریزر ال جی در اهواز ،با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

دکمه Freezer در یخچال فریزرهای ال جی :

  • ازاین دکمه برای تعیین دمای فریزر استفاده می شود،بازه ی  تغییردما درفریزر ۲۴- تا ۱۴- می باشد که دمای ۲۱- یا ۲۳- سردترین دما رادرمحیط فریزر ایجاد می‌کند ودمای ۱۴- یا