تعمیر ماشین لباسشویی تکنوکیت در اهواز

تعمیر ماشین لباسشویی تکنوکیت در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

ازپرکاربردترین لوازم خانگی این روزهامی توان به ماشین لباسشویی اشاره کرد.مطمئنابروزهرگونه مشکل دراین وسیله ی کاربردی می تواند موجب بهم ریختن برنامه روزانه شماشود.

تعمیرات ماشین های لباسشویی کاری پیچیده وزمان گیر می باشدومدعیان متخصص درامر تعمیرات آن در منازل ازقبیل،برادر،پدر،همسروحتی دایی،خاله و… زیاد می باشد.

پیشنهادمن به شماعدم اطمینان به سخنان وادعاهای تمامی آنها بوده وقبل آنکه بخواهیدپس ازساعتهاانتظاربگویید:«خاک به سرم .. ماشین لباسشوییم سوخت.» با حامی سرویس تماس بگیرید.

شرکت حامی سرویس باپرورش تکنسین های حرفه ای درزمینه تعمیرات لوازم خانگی وعرضه قطعات اورجینال توانسته جایگاه خودرامیان مصرف کنندگان لوازم خانگی پیداکند.

این شرکت باگارانتی کردن قطعات و تعمیرات خودوهمچنین ارائه مزیت هایی مانند:فاکتور آنلاین،مشاوره رایگان،پیگیری های منظم و … حس اعتماد رادرشماایجادمی کند.

جهت تماس با شرکت حامی سرویس با شماره ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ تماس حاصل فرمایید.

تعمیر ماشین لباسشویی تکنوکیت در اهواز

نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی تکنوکیت در اهواز :

 بسیاری براین باورند که شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی تکنو کیت دراهواز است .امابایدخاطرنشان کنیم که گروه ما نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی تکنوکیت در اهواز نیست وفقط تعمیر ماشین لباسشویی تکنوکیت در اهواز راانجام میدهد.

برنامه های شستشوی ماشین لباسشویی تکنوکیت :

برای درک بهترنحوه استفاده از ماشین لباسشویی تکنوکیت بهتراست ابتداکاربرددکمه هارابدانید.

اولین ومهم ترین بخش درتنظیمات شستشوی ماشین های لباسشویی ولوم برنامه های آن می باشد که باچرخاندن آن درجهت عقربه های ساعت می توانید برنامه موردنظرخودراانتخاب کنید.

display نمایشگر لباسشویی تکنو کیت :

  • نمایشگر ماشین لباسشویی مدت زمان باقی مانده تاپایان شستشو،برنامه انتخاب شده ودکمه های فعال رانشان می دهد.

دکمه Spin speed لباسشویی تکنوکیت :

  • بااین دکمه می توانید سرعت چرخش دیگ راتعیین کنید،طی این عمل دور موتور بالاتر رفته ولباسها باسرعت بیشتری شسته می شوند.

دکمه Child cold لباسشویی می  تکنوکیت :

  • باانتخاب این دکمه قفل کودک رافعال کرده وکودک شما نمی تواندبافشردن سایردکمه ها تنظیمات ماشین لباسشویی رابه هم بریزد.

دکمه Temp لباسشویی تکنوکیت :

  • بااستفاده ازاین دکمه می توانید دمای ماشین لباسشویی رامتناسب باجنس لباس انتخاب کنید.