تعمیر یخچال فریزر وستینگ هوس در اهواز

تعمیر یخچال فریزر وستینگ هوس در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

همه ماازاهمیت وجودآشپزخانه،آگاه هستیم ومی دانیم که آشپزخانه،قلب خانه است.

اگرازیک خانم بپرسیدکه زندگی بدون یخچال چگونه است.چه پاسخی می دهد؟ازآنجایی که خانم هازمان زیادی ازروز رادرآشپزخانه می گذرانند،قطعاتصور آشپزخانه بدون یخچال بسیارسخت خواهدبود.

بسیاری ازافرادی که قصدخرید لوازم منزل دارند،دست برروی گران ترین ومشهور ترین برندها می گذارندوتصورمی کننداینگونه لوازم به هیچ عنوان دچار مشکل نمی شوند.

هرچندکه هروسیله ای بااستفاده صحیح،کیفیت اولیه خودرامی‌تواندحفظ کند.امادرحقیقت،شمابایدهمواره آمادگی لازم راداشته باشیدتاخراب شدن دستگاه خودرابپذیرید.

اگر یخچال فریزر وستینگ هوس ماایرادپیدا کرد،کدام مرکزتعمیراتی در اهواز می تواندبرای تعمیر مناسب باشد؟

شرکت حامی سرویس ،باارائه خدماتی چون سرویس های دوره ای،نصب وتعمیرات انواع لوازم خانگی،فعالیت داردومی تواندبهترین انتخاب باشد.

تعمیرات و تعویض قطعات معیوب واستفاده ازقطعه اورجینال،شامل گارانتی ۶۰ و ۲۰ روزه می باشد.همچنین ارسال فاکتورآنلاین برای مشتری،جزءعملکرد شرکت حامی سرویس قرارداردتااصول مشتری مداری به بهترین نحوخود،انجام شود.

درصورتی که یخچال فریزروستینگ هوس شماایرادپیداکرده است،برای تعمیر یخچال فریزر وستینگ هوس در اهواز باشماره ۹۱۰۰۲۰۰۳-۰۳۱ تماس حاصل فرماییدتا تعمیرکار برندمربوطه درمنزل شماحضور پیداکندونسبت به تعمیردستگاه معیوب،اقدام نماید.لازم به ذکراست که تمامی هزینه های دریافتی،براساس تعرفه های نمایندگی،برآورده می شود.

تعمیر یخچال فریزر وستینگ هوس در اهواز

نمایندگی تعمیر یخچال فریزر وستینگ هوس در اهواز :

توجه داشته باشیدکه شرکت حامی سرویس،نمایندگی تعمیر یخچال فریزر وستینگ هوس در اهواز نمی‌باشد.اماتیم ما،جهت تعمیرات تخصصی،آماده خدمت رسانی به مردم می باشد.

برنامه ها و قابلیت های یخچال فریزر وستینگ هوس :

صفحه نمایش در یخچال فریزر وستینگ هوس :

هرکدام ازبرنامه های موجودروی نمایشگرلمسی یخچال فریزر وستینگ هوس،کارکردمتفاوتی دارندوباانتخاب هریک،می توانیدآن رابرروی دستگاه اعمال کنید.

قابلیت Dispensing Pedal در یخچال فریزر وستینگ هوس :

  • تنهابافشردن لیوان به پدال آبریز یخچال،می توانیدآب خنک بنوشید.
  • همچنین باانتخاب قابلیت هایی که برروی نمایشگر دستگاه وجوددارد،می توانیدیخ خردشده نیزدریافت نمایید.

دکمه Lighting در یخچال فریزر وستینگ هوس :

  • بالمس این دکمه،فضای اطراف آبریز روشن می شودتادرتاریکی شب،استفاده شماازآن راحت ترباشد.