تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در اهواز

تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در اهواز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

ماشین های لباسشویی امروزی باانجام شستشوی باکیفیت،زندگی انسان ها رابه خودوابسته کرده است.

این وابستگی،زمانی خودرانشان می دهدکه شمایک روزجمعه که لباسهارابرای شستشوآماده کرده ایدمتوجه می شوید،ماشین لباسشویی خراب است.

دراین شرایط بایدبه خوبی به صحبت های من گوش کنید.این نکات برای ماشین های لباسشویی ضروریست … ابتدابروسوسه های شیطان غلبه کرده وخودتان برای تعمیرات اقدام ننمایید.دوم اجازه نزدیک شدن هیچ کدام از آشنایان مدعی رابه ماشین لباسشویی ندهید.ودرنهایت در حالی که بانگاه های همچون عقاب خودبقیه رارصدمی کنیدکه آچاربه دست به سمت دستگاهتان نروند،به سمت تلفن رفته وبا شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

شرکت حامی سرویس با ضمانت تعمیرات تکنسین ها و قطعات خود،موجبات آسودگی خیال شمارافراهم می نماید.

این شرکت تعمیرات انجام شده توسط تکنسین خودرابرای ۶۰ روز گارانتی کرده ودرصورتی که دراین مدت مشکلی برای تعمیرات انجام شده پیش بیاید،تکنسین این شرکت به صورت رایگان مشکل رابرطرف میکند.

این شرکت همچنین قطعات خودرابه مدت بیست روزپس از نصب گارانتی کرده ودرصورت ایجاد مشکل دراین مدت،قطعه رابه صورت رایگان تعویض می نماید.

جهت ثبت سفارش برای تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در اهواز در شرکت حامی سرویس به سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ تماس بگیرید.

این شرکت پس ازثبت سفارشتان بانزدیکترین تکنسین به منزل شما هماهنگ کرده وپس از کسب اطلاعات کافی،تعمیرات رادر منزل شماانجام می دهند.

تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در اهواز

نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی ویرپول در اهواز :

شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی ویرپول نمی باشد ، ولی در صورتی که مدت گارانتی محصول شما تمام شده است ، می توانید از تعمیر کاران متخصص این شرکت کمک بگیرید و از قطعات اورجینال آن استفاده نمایید .

برنامه های ماشین لباسشویی ویرپول :

برای استفاده آسان تروکاربردی تراز ماشین های لباسشویی بایدبامعنی وکاربردتمام دکمه ها و برنامه ها آشنایی داشته باشید.

این دانش به شما کمک می کند که استفاده ی بهینه تری از دستگاه خودداشته باشید.

دقت داشته باشید درصورت هرگونه مشکل درعملکرد ماشین های لباسشویی بهتراست باشرکت حامی سرویس تماس گرفته واز تعمیرکاران ماشین لباسشویی ویرپول در اهواز کمک بخواهید.

دکمه start/ pause در ماشین لباسشویی ویرپول :

  •  ازاین دکمه برای شروع یاتوقف شستشو استفاده می شود.

دکمه Temp در ماشین لباسشویی ویرپول :

  • ازاین دکمه برای تنظیم دمای آب لباسشویی استفاده کنید.

دکمه spin در ماشین لباسشویی ویرپول :

  •  ازاین دکمه برای تعیین سرعت چرخش ماشین لباسشویی استفاده می شود.

دکمه Cycle End در ماشین لباسشویی ویرپول :