تعمیر یخچال وایت هوس در شیراز

تعمیر یخچال وایت هوس در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

شنیدن کلمه تعمیرات مارایادانتظارطولانی مدت وخراب شدن های پی درپی می اندازد.

زیرابعضی تعمیرکاران،زمانی مربوط به تعمیرات هم جدا اضافه می شود.

اگر تعمیرکار کمی هم حواس پرت باشدکه بایدماهی یکباریادآوری کنیدکه چرا تعمیرات شما انجام نشده ودرنهایت کیفیت قطعات تعویض شده هم مسأله ای است که باگذشت زمان خودرانشان می دهد.

نگران نباشید،حامی سرویس جهت تعمیر یخچال وایت هوس در شیراز این مشکل رابرطرف کرده است.

حامی سرویس،یک شرکت تخصصی درزمینه تعمیرات می باشدکه باآموزش تعمیرکاران حرفه ای،منظم ودقیق وبانظارت های چندجانبه،مدت زمان انتظار شمارابه حداقل می رساند.

شما می توانید پس ازتماس باسامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ ،تقاضای تعمیر برای لوازم خانگی خودرامطرح کنید.

شرکت پس ازثبت پذیرش شما،بانزدیکترین واحددرمحل اقامتتان،هماهنگ کرده و تعمیرکاردرمنزل شماحاضرمی شود.

همان لحظه تعمیرات لوازم خانگی شماانجام شده وهرقطعه ای که خراب شده باشددرصورت امکان تعمیر یا تعویض می شود.

قطعه کهنه به شماتحویل داده شده وشرکت قطعه جدیدرابه مدت بیست روز تضمین میکند.

این شرکت باتضمین ۶۰ روزه تعمیرات وهزینه های کنترل شده،همچنین بانظارت کامل روی رفتار وعملکردپرسنل،شماراازانتخابتان مطمئن  می کند.

اگرشماتعمیرات لوازم خانگی رابلدهستیدوتنهانیازبه قطعات باکیفیت داریدونمی دانیدآن راازکجاتهیه کنید.

شرکت حامی سرویس دارای واحد فروش قطعه می باشدوشمامی توانیدبااستفاده ازسامانه ذکرشده قطعه موردنظرخودراخریداری کنید.

تعمیر یخچال وایت هوس در شیراز

نمایندگی تعمیر یخچال وایت هوس در شیراز :

قابل ذکر است که شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر یخچال وایت هوس در شیراز نمی باشد.ولی در تعمیرات محصولات وایت هوس توانایی و تخصص دارد.

ارورهای یخچال وایت هوس :

یخچال وایت هوس ازبرند جنرال الکتریک می باشد.دریخچال وایت هوس ارورهای محدودی رخ می دهد.معمول ترین آنها ارور HRS می باشدکه نشان دهنده وجودمشکل در برد پاور یخچال است.

بردپاوریخچال قطعه ای الکترونیکی وحساس است که نوسانات برق تاثیرات منفی زیادی برآن می گذارد.

اگراین مشکل برای یخچال وایت هوس شماپیش آمد،هرگزبردالکترونیکی رابانوع دست دوم یاجنس های غیراصل دربازارتعویض نکنیدوقبل ازهر اقدام،مراحل زیرراانجام دهید.

اولین اقدام درهنگام دیدن ارور HRS این است که یخچال رابه سرعت ازبرق بکشید.

زیرااین ارور تنهازمانی پیش می آیدکه پاوربرد یاهمان بردالکتریکی یخچال ازکارافتاده باشد،پس هیچ گونه اقدام خودسرانه ای انجام ندهید.

برای تعمیر یخچال وایت هوس در شیراز باماتماس بگیرید.

گاهی اوقات یخچال های وایت هوس بدون نمایش ارور HRS ناگهان خاموش می شود.این اتفاق دلایل مختلفی می تواندداشته باشد:

  • یکی ازآن دلایل سوختن کمپرسور می باشد،که ممکن است موجب ازکارافتادن فن ها،یخساز وبالا رفتن دمای یخچال وتولیدصداهای عجیب درآن شود.
  • البته ازکارافتادن یخساز