تعمیر لباسشویی زیروات در اصفهان

تعمیر لباسشویی زیروات در اصفهان

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

تعمیر لباسشویی زیروات در اصفهان

گروه حامی سرویس تعمیرات لباسشویی زیرووات رادر اصفهان وحومه درمنزل انجام می دهد.تکنسین های آموزش دیده وماهر شرکت،پس ازتماس شما بامرکز پاسخگویی شرکت،به منزل مراجعه ودرمحل ودرمراجعه اول تعمیرات تخصصی راانجام می دهند.

تعمیر لباسشویی زیروات در اصفهان

تلفن های شرکت به طور 24 ساعته پاسخگوی نیاز مشتریان است.شرکت حتی در ایام تعطیل هم فعال است.پس ازپایان کاربه مدت دوماه خدمات ماگارانتی است وضمانت نامه کتبی به شما تحویل داده می شود.چنانچه دراین مدت مشکل تکرار شد،به شرکت اطلاع دهید تابازرسین شرکت برای رفع عیب به صورت رایگان مراجعه کنند.برای کلیه خدمات فاکتور رسمی ارائه می شود که تحت نظارت اتحادیه می باشد.

گروه حامی سرویس تمامی قطعات مصرفی توسط سرویسکاران خود را گارانتی می کند.همچنین تعرفه ها مطابق تعرفه اتحادیه می باشد.03191002003

 

تعمیر ماشین لباسشویی زیرووات در اصفهان

 

ارورهای لباسشویی زیرووات:

ارور E1 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • اشکال درورودی آب. 
 • ورودی آب را چک کنید.شیربرقی راچک کنید.فشار آب راچک کنید.فیلتر شیر برقی راچک کنید.

ارور E2 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • خرابی هیدروستات.
 • هیدرواستات،سوکت ها وشیلنگ های آن راچک کنید.

تعمیر لباسشویی بوش در اصفهان 

ارور E3 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی.
 • خرابی پمپ تخلیه:درپوش سمت پایین ماشین لباسشویی رابردارید،اهرم پیچی رابرخلاف عقربه های ساعت بچرخانید(قبل ازخارج کردن شلنگ ظرفی رابرای آب خروجی باقی مانده قرار دهید تازمین رامرطوب وآلوده نکنید.)فیلترپمپ تخلیه را تمیز کنید.
 • اگرپمپ تخلیه خراب باشد بایدآن راتعویض کنید.خرید واستفاده ازقطعات اورجینال وبا گارانتی نکته حائز اهمیتی است که می تواند درکمک به اقتصاد خانواده کمک بسیاری کند.

ارور E4 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • فشارسنج مقدار آب اضافی رانشان می دهد.
 •  دریچه تخلیه آب باید تعمیر یاتعویض شود.

ارور E5 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • خرابی ترموستات.درحقیقت به درجه مناسب نمی رسدوگرم نمی شود.
 • این عیب به دلیل خرابی رله ترموستات است ویااین که لوله هیدروستات الکتریکی شکسته است.

ارور E6 ماشین لباسشویی زیرووات:

 • ولتاژماشین لباسشویی نامناسب است.
 • سیم کشی ها موردبررسی قرار گیرند،هم چنین برد الکتریکی ماشین لباسشویی نیزمی توان