چگونه تیغه های خشک کن الکتریکی را بررسی کنیم؟

داخل دیگ، یک یا چند تیغه برجسته به سمت داخل وجود دارد. زمانی که دیگ می گردد، لباس های داخل تمایل به مچاله شدن دارند. زمانی که لباس های انباشته می شوند، به آهستگی خشک می شوند. برای جلوگیری از انباشته شدن، تیغه هایی به دیگ اضافه شده اند. تیغه ها میزان انباشته شدن را کاهش داده و به تماس بهتر جریان هوا با هر لباس شده و در نتیجه زمان خشک شدن را کاهش می دهند.

هشدار: پیش از تلاش برای تست، نگهداری یا تعمیر، اصول ایمنی را مطالعه کنید.

پیش از بررسی تیغه ها، خشک کن را از برق بکشید یا برق را از طریق جعبه فیوز یا پنل قطع جریان، قطع کنید تا دچار برق گرفتگی نشوید.

تیغه ها اغلب از پلاستیک قالبی ساخته شده اند، البته فلز نیز هنوز استفاده می شود. اگر پلاستیک دچار ترک یا گودی شود که امکان آلودن لباس ها بوجود آید، آسیب هایی ممکن است به خشک کن وارد شود. همچنین این امکان وجود دارد که اشیا کوچک مانند سکه درون تیغه ها گیر کرده و به ایجاد سر و صدا در قفسه ها در حین خشک کردن منجر شود.

تیغه ها را به صورت چشمی بررسی کنید و سپس داخل خشک کن رفته و ترک یا آسیب وارده به هر یک از آنها را بررسی کنید. دیگ را با دست بچرخانید و به صدای مواد باقیمانده درون هر تیغه گوش فرا دهید.

اگر هر یک از تیغه ها آسیب دیده باشد، باید تعویض شود. اگر درون تیغه ها صدای باقیمانده مواد می شنوید، آن مواد را بیرون بیاورید.

علت ارور دادن ماشین لباسشویی

 

5/5 (1 نظر)