راهنمای عیب یابی فریزر

نشانه محل بررسی
فریزر کار نمی کند و چراغ روشن نمی شود
 • مطمئن شوید که فریزر به برق وصل شده است
 • بررسی کنید که فیوز بیرون زده یا مدارشکن گیر کرده وجود نداشته باشد
 • خروجی برق را از نظر ولتاژ بررسی کنید
 • سیم برق را از نظر سالم بودن بررسی کنید
 • در صورت استفاده، سیم سیار را جدا کنید
 • ولتاژ خروجی را بررسی کنید
 • اگر برق به خروجی می رسد، سیم کشی فریزر را دنبال کنید و اجزای آن را  تست کنید. یا اتصالی وجود دارد که باید مشخص شده و تعمیر شود یا اینکه فریزر دچار صدمه الکتریکی شده است.
فریزر کار نمی کند اما چراغ روشن می شود
 • تنظیمات دما را بررسی کنید
 • کوئل های چگالنده را تمیز کنید
 • فریزر را از برق بکشید، دو ساعت صبر کنید و دوباره به برق وصل کنید. اگر صدای کار کردن را می شنوید، این مشکل موجب گرم شدن بیش از حد کمپرسور می شود.
 • کنترل کننده دما را بررسی کنید
 • فن تبخیر کننده را بررسی کنید
 • تایمر دیفراست را بررسی کنید
 • رله کمپرسور را بررسی کنید
 • محافظ اضافه بار را بررسی کنید
 • موتور کمپرسور را بررسی کنید
چراغ فریزر کار نمی کند
 • لامپ را بررسی کنید
 • سوئیچ در را بررسی کنید
فریزر به اندازه کافی سرد نیست
 • تنظیمات دما را بررسی کنید
 • مطمئن شوید که فضای کافی برای جریان هوا در فریزر وجود دارد
 • محدودیت جریان هوا را در تهویه ها بررسی کنید
 • کنترل کننده دما را بررسی کنید
 • کوئل کندانسور را تمیز کنید
 • درزگیرها را بررسی کنید
 • سوئیچ در را بررسی کنید
 • هیتر دیفراست را بررسی کنید
 • تایمر دیفراست را بررسی کنید
 • فن تبخیر کننده را بررسی کنید
 • انسداد لوله تخلیه را بررسی کنید
 • نشت ماده سردکننده را بررسی کنید
فریزر بسیار زیاد سرد است
 • تنظیمات دما را بررسی کنید
 • کنترل کننده دما را بررسی کنید
فریزر سروصدا دارد
 • بررسی کنید که فریزر تراز باشد
 • ظرف تخلیه را بررسی کنید
 • فن کندانسور را بررسی کنید
 • فن تبخیر کننده را بررسی کنید
 • پایه های کمپرسور را بررسی کنید
فریزر یکسره کار می کند
 • فریزر را برفک زدایی کنید
 • کوئل های کندانسور را تمیز کنید
 • درزگیرها را بررسی کنید

عیب یابی یخساز یخچال

روش ریست کردن یخچال الکترواستیل

راهنمای عیب یابی فریزر

5/5 (5 نظر)