نشانه محل بررسی
فریزر کار نمی کند و چراغ روشن نمی شود ·       مطمئن شوید که فریزر به برق وصل شده است

·       بررسی کنید که فیوز بیرون زده یا مدارشکن گیر کرده وجود نداشته باشد

·       خروجی برق را از نظر ولتاژ بررسی کنید

·       سیم برق را از نظر سالم بودن بررسی کنید

·       در صورت استفاده، سیم سیار را جدا کنید

·       ولتاژ خروجی را بررسی کنید

·       اگر برق به خروجی می رسد، سیم کشی فریزر را دنبال کنید و اجزای آن را  تست کنید. یا اتصالی وجود دارد که باید مشخص شده و تعمیر شود یا اینکه فریزر دچار صدمه الکتریکی شده است.

فریزر کار نمی کند اما چراغ روشن می شود ·       تنظیمات دما را بررسی کنید

·       کوئل های چگالنده را تمیز کنید

·       فریزر را از برق بکشید، دو ساعت صبر کنید و دوباره به برق وصل کنید. اگر صدای کار کردن را می شنوید، این مشکل موجب گرم شدن بیش از حد کمپرسور می شود.

·       کنترل کننده دما را بررسی کنید

·       فن تبخیر کننده را بررسی کنید

·       تایمر دیفراست را بررسی کنید

·       رله کمپرسور را بررسی کنید

·       محافظ اضافه بار را بررسی کنید

·       موتور کمپرسور را بررسی کنید

چراغ فریزر کار نمی کند ·       لامپ را بررسی کنید

·       سوئیچ در را بررسی کنید

فریزر به اندازه کافی سرد نیست ·       تنظیمات دما را بررسی کنید

·       مطمئن شوید که فضای کافی برای جریان هوا در فریزر وجود دارد

·       محدودیت جریان هوا را در تهویه ها بررسی کنید

·       کنترل کننده دما را بررسی کنید

·       کوئل کندانسور را تمیز کنید

·       درزگیرها را بررسی کنید

·       سوئیچ در را بررسی کنید

·       هیتر دیفراست را بررسی کنید

·       تایمر دیفراست را بررسی کنید

·       فن تبخیر کننده را بررسی کنید

·       انسداد لوله تخلیه را بررسی کنید

·       نشت ماده سردکننده را بررسی کنید

فریزر بسیار زیاد سرد است ·       تنظیمات دما را بررسی کنید

·       کنترل کننده دما را بررسی کنید

فریزر سروصدا دارد ·       بررسی کنید که فریزر تراز باشد

·       ظرف تخلیه را بررسی کنید

·       فن کندانسور را بررسی کنید

·       فن تبخیر کننده را بررسی کنید

·       پایه های کمپرسور را بررسی کنید

فریزر یکسره کار می کند ·       فریزر را برفک زدایی کنید

·       کوئل های کندانسور را تمیز کنید

·       درزگیرها را بررسی کنید

 

‫5/5 ‫(3 نظر)