چگونه پایه کمپرسور را در فریزر بررسی کنیم؟

کمپرسور فریزر روی یک پایه لاستیکی قرار می گیرد. هدف از استفاده از این نوع طراحی پایه های لاستیکی این بوده است که لرزش از کمپرسور گرفته شود. زمانی که پایه ها قدیمی می شوند، ممکن است سخت یا از هم بپاشند. زمانی که این اتفاق روی می دهد،  لرزش کمپرسور به فریزر انتقال داده می شود و این امر می تواند به ایجاد سروصدا در فریزر منجر شود. تعویض این پایه ها کاری آسان است.

چگونه پایه کمپرسور را در فریزر بررسی کنیم؟

چگونه پایه کمپرسور را در فریزر بررسی کنیم؟

جهت تعمیر یخچال در اصفهان میتوانید از خدمات ویژه حامی سرویس استفاده نمایید.

پیش از بررسی پایه های کمپرسور، فریزر را از برق بکشید یا اینکه جریان را از جعبه فیوز یا مدارشکن قطع کنید. کمپرسور در پشت فریزر قرار گرفته است. ممکن است لازم باشد که پنل دسترسی را بردارید تا بتوانید به کمپرسور دسترسی پیدا کنید.

محل قرارگرفتن کمپرسور را پیدا کنید و پیچ یا بست های (که در شکل زیر با برچسب A علامت گذاری شده اند) یکی از پایه های کمپرسور (با برچسب B) را باز کنید. با استفاده از یک اهرم یا دیلم، کمپرسور را با اندازه کافی بالا ببرید تا از پایه لاستیکی خودش جدا شود. سپس بررسی کنید که پایه خراب نشده باشد. لاستیک باید محکم باشد اما نباید سخت باشد. اگر پایه خردشونده یا سخت است، باید آن را تعویض نمود. در این صورت پایه کمپرسور را تعویض کرده و محکم نمایید.

تمام مراحل فوق را برای هر یک از پایه های کمپرسور تکرار نمایید.

4.4/5 (5 نظر)