یخ ساز یخچال چگونه کار می‌کند؟

سه نوع رایج یخ ساز وجود دارد که عبارتند از یخ ساز پیمانه ای، سینی مشبک و سینی قالبی. سینی مشبک از نیروی گردشی برای آزاد کردن یخ از سینی مشبک  استفاده می‌کند. این نوع یخ ساز دیگر پیدا نمی‌شود. دو نوع دیگر از قالب یخ فلزی با یک هیتر برقی استفاده می‌کنند تا یخ را آزاد کنند و هر دو عملکرد مشابهی دارند.

آب از طریق شیری که معمولاً زیر سینک آشپزخانه یا پشت یخچال قرار دارد به سمت پشت فریزر حرکت می‌کند. لوله‌های آب معمولاً مسی یا لوله پلاستیکی هستند. لوله آب به شیر ورودی آب متصل می‌شود که جریان آب را کنترل می‌کند. زمانی که شیر ورودی، جریان الکتریکی را از یخ ساز دریافت می‌کند، سلونوئید روی شیر فعال می‌شود و به آب اجازه جریان دادن می‌دهد. آب از طریق لوله آب بیرونی به فریزر و داخل قالب یخ وارد می‌شود.

یخ ساز یخچال چگونه کار می‌کند؟

یخ ساز یخچال چگونه کار می‌کند؟

چرخه کار بیشتر یخ سازها با ترموستات متصل شده به قالب یخ شروع می‌شود. این ترموستات دمای قالب را بررسی می‌کند و زمانی که از دمای از پیش تعیین شده پایین تر می‌رود، ترموستات به یخ ساز علامت می‌دهد تا چرخه یخ سازی را شروع کند.

تعمیر یخچال الکترواستیل در اصفهان

موتور تیغه‌های خارج کننده را می‌گرداند و این تیغه‌ها تا زمانی که با یخ‌ها تماس پیدا نکنند می‌گردند. چون یخ داخل قالب سرد می‌شود، نمی‌توان آن را بیرون کشید و موتور می‌ایستد. زمانی که تیغه‌ها به فشار دادن یخ ادامه می‌دهند، هیتر قالب یخ  شروع به گرم کردن قالب یخ می‌کند. زمانی که یخ شل می‌شود، موتور خارج کننده می‌گردد، هیتر قالب خاموش شده و یخ بیرون می‌آید.

بازوی خاموش کننده روی سبد یخ قرار دارد و در حالی که یخ خارج می‌شود بالا می‌آید و به جای خود بر می‌گردد. اگر به اندازه کافی پایین نیاید چون سبد یخ پر است، دیگر یخ تولید نمی‌شود. تنها پس از اینکه سطح یخ به اندازه کافی پایین بیاید، مجدداً چرخه یخ سازی شروع می‌شود. بازوی قطع کننده را می‌توان به صورت دستی برای خاموش کردن یخ ساز و حرکت دادن آن به سمت بالا استفاده نمود.

در مدل‌های سینی قالبی، در حالی که موتور خارج کننده می‌گردد، یک بادامک سوئیچ نگهدارنده و سوئیچ ورودی آب را درگیر می‌کند. سوئیچ نگهدارنده به صورت موقت چرخه خارج کردن یخ را ادامه می‌دهد، اگرچه بازوی خاموش کننده بالا آمده باشد.

چگونه مدارشکن های فریزر را جدا کنیم

پس از اینکه یخ از قالب جدا شد، سوئیچ ورودی به شیر ورودی آب علامت می‌دهد تا آب بیشتری را برای پر کردن قالب یخ رها کند. میزان آب رها شده بر این اساس تعیین می‌شود که تا چه میزان سوئیچ ورودی توسط بادامک فشار داده شود. بیشتر یخ سازها تنظیماتی برای کنترل کردن اندازه مکعب یخ دارند. این تنظیم کننده ممکن است یک دکمه، یک اهرم یا یک پیچ تنظیم شونده مخفی زیر فیس پلیت (صفحه پریز) باشد. افزایش یا کاهش طول زمان فشار داده شدن سوئیچ ورودی بر میزان آبی که داخل قالب جریان می‌یابد، اثر خواهد گذاشت و در نتیجه بر اندازه یخ نیز اثر می‌گذارد.

در یخ ساز پیمانه ای، موتور خارج کننده به صورت لحظه ای مدار را تکمیل می‌کند تا سیگنالی برای جریان یافتن آب از شیر ورودی ارسال شود.

4.6/5 (11 نظر)