سلام مشتری گرامی تشکر از اعتماد شما 

جهت همکاری در نظارت برقیمت ها و عملکرد تکنسین  که وظیفه و رسالت شرکت حامی سرویس میباشد بزودی از مرکز نظارت گروه برای ارزیابی و نظرسنجی با شما تماس گرفته خواهد شد تشکر از همکاری شما.

((تحت هیچ عنوان با تعمیرکار بصورت مستقیم تماس حاصل نفرمایید تا بتوانیم خدماتی که ارزنده یک ایرانی است را ارائه دهیم.))

مراحل مشاهده فاکتور:

شماره رسید خود را از پیامک صدور فاکتور که برای شما ارسال شد را با شماره تماسی که روی آن پیامک شرکت ارسال شده را در قسمت مشاهده فاکتور وارد کنید. (اعداد حتما انگلیسی باشد)

مشاهده فاکتور

مشاهده فاکتور