مشتری گرامی تشکر از اعتماد شما 

جهت همکاری در نظارت برقیمت ها و عملکرد تکنسین  که وظیفه و رسالت شرکت حامی سرویس میباشد . بزودی از مرکز نظارت گروه برای ارزیابی و نظرسنجی با شما تماس گرفته خواهد شد تشکر از همکاری شما.

((تحت هیچ عنوان با تعمیرکار بصورت مستقیم تماس حاصل نفرمایید تا بتوانیم خدماتی که ارزنده یک ایرانی است را ارائه دهیم.))

مراحل مشاهده فاکتور:

شماره رسید که در پیامک  برای شما ارسال شد را با شماره تماسی که در شرکت ثبت شده را در قسمت مشاهده فاکتور وارد کنید.

(اعداد حتما انگلیسی باشد.)

توجه!!!

گروه حامی سرویس دربرابر مشکلات ناشی از تماس مستقیم با تعمیرکار و یا تعمیراتی که پذیرش ندارند ویا فاقد برچسب گارانتی میباشد هیچ مسئولیتی ندارد!!!!!

مشاهده فاکتور

مشاهده فاکتور