ثبت شکایت حامی سرویس

گروه حامی سرویس برای جلب رضایت مشتریان عزیز خود میکوشد و شما مشتریان ارجمند را سرمایه خود میداند.

با استفاده از فرم زیر شکایت خود را میتوانید درج نمایید .واحد بازرسی، شکایت شمارا کمتر از چهار ساعت کاری  رسیدگی و با شما تماس میگیرند.

(در صورتی که شکایت بعد از تعمیرات دارید حتما نام و نام خانوادگی را درج کنید که در سیستم حامی سرویس ثبت کرده اید)
در صورت شکایت بعد از ثبت پذیرش شماره تماسی که در سیستم ثبت کرده اید را وارد کنید.
شماره پذیرش هنگام ثبت تعمیرات برای شما پیامک شده است.