خشک کن گازی چگونه کار می‌کند؟

 

این خشک کن با تکان دادن لباس‌ها و وزش هوا از طریق دیگ خشک کن کار می‌کند. دیگ تیغه هایی دارد که درون دیگ برجسته هستند تا لباس‌ها را از تلنبار شدن حفظ کنند. طول زمان کار خشک کن و دمای هوا عناصر مختلف چرخه‌های مختلف کار خشک کن هستند.

موتور لباس‌های داخل دیگ را می‌گرداند و همچنین یک فن (که دمنده نامیده می‌شود) را می‌گرداند. جریان هوا از دمنده به سمت المنت گرمایی (در خشک کن برقی) و یا از طریق جت گاز (در خشک کن گازی) عبور می‌کند. هوا سپس از طریق دیگ عبور کرده و از طریق کانال هایی به سمت بخش تخلیه که معمولاً بیرون خانه قرار دارد هدایت می‌شود.

خشک کن گازی از یک مونتاژ شعله استفاده می‌کند که از یک شیر کنترل با 1 یا 2 سیم پیچ (که کوئل نیز نامیده می‌شود)، یک گاز جت، مشعل و یک حسگر تشکیل شده است. زمانی که خشک کن شروع به کار می‌کند، مشعل حرارت ایجاد کرده و زمانی که حسگر گرما را تشخیص می‌دهد، به سیم پیچ روی شیر کنترل پیام باز شدن داده و گاز را رها می‌کند که بعداً این گاز با حرارت مشعل شعله ور می‌شود. مشعل خاموش می‌شود اما جت گاز باز باقی می‌ماند. سوختن جت گاز حسگر را گرم نگه می‌دارد که شیر گاز را باز نگه می‌دارد تا زمانی که ترموستات به شیر کنترل دستور توقف جریان گاز را می‌دهد.

خشک کن تا زمانی که سوئیچ بسته بودن در را ارسال نکند، نمی‌تواند کار کند. دکمه استارت باید فشار داده شود تا تایمر کنترل فعال شود. تایمر کنترل یا طول زمان کار حسگر را تنظیم می‌کند یا با حسگر رطوبت را که تبخیر آب را در دیگ اندازه گیری می‌کند، همکاری می‌کند تا مشخص شود که چه زمانی لباس‌ها خشک می‌شوند.

انتخابگر دما به کنترل دمای بیشینه داخل دیگ به کمک ترموستات‌ها می‌پردازد. هیتر در صورت نیاز روشن یا خاموش می‌شود تا دما حفظ شود.

زمانی که چرخه زمان دار تمام می‌شود، یا حسگر رطوبت مشخص می‌کند که لباس‌ها خشک هستند، چرخه خشک کن معمولاً با یک صدایی این پیام را اعلام می‌کند که چرخه خشک کردن تمام شده است.

چگونه همزن ماشین لباسشویی را تعمیر کنیم؟

 

4.5/5 (2 نظر)