نکات و توصیه های مربوط به یخچال

 

به نکات و توصیه های زیر در نگهداری یخچال و فریزر توجه کنید.

نکات و توصیه های مربوط به یخچال

نکات و توصیه های مربوط به یخچال

بایدها:

 • دامنه دمای مناسب در حدود 36 درجه فارنهایت برای یخچال و بین صفر و 5 درجه برای فریزر است.
 • خرید یخچال جدید ممکن است به میزان زیادی صورتحساب انرژی شما را کاهش دهد
 • کوئل ها را با جاروبرقی یا جارو هر شش ماه تمیز کنید تا کارایی آن افزایش و هزینه های عملیاتی آن کاهش یابد.
 • در حین قطع برق، یخچال به مدت 8 ساعت و فریزر به مدت 48 ساعت سرد باقی می ماند. تا زمانی که الزامی نباشد، در را باز نکنید.
 • به صورت مرتب فریز خود را برفک زدایی کنید و هرگز برفک ها را نتراشید.
 • یک یخچال پر بهتر از یک یخچال نیمه پر است اما یخچال را بیش از حد نیز پر نکنید.
 • در یخچال یا فریزر در قسمت ذخیره مواد را جدا نکنید یا در را به گونه ای باز نگذارید که کودک نتواند آن را ببندد.
 • در حین جابجایی و قرار دادن مواد، یخچال به حالت ایستاده باشد.
 • 24 ساعت پس از جابجایی یخچال را به برق نزنید.
 • دست کم دو 5 سانتیمتر یا به میزان فضای هوا پشت یخچال و 15 سانتیمتر بالای آن با دیوار فاصله داشته باشد.

نبایدها:

 • یخچال را بیش از حد پر نکنید، چون دیگر به اندازه کافی سرد نمی شود.
 • برفک ها را در فریزرهای برفک زدایی دستی، نخراشید.
 • زمانی که مدت زمان زیادی یخچال از برق کشیده شده، آن را از مواد پر نکنید. برخی از واحدها مستلزم استفاده مستمر هستند تا از روغن کاری مناسب کمپرسور اطمینان حاصل شود. در صورت امکان، یخچال را هر چند ماه یکبار به برق وصل کنید و اجازه دهید چندین ساعت کار کند.
 • یخچال را به اطراف خم نکنید چون روغن داخل کمپرسور ممکن است وارد فیلتر/خشک کن شده و در آنجا محبوس شود.

چگونه یک خازن را در فریزر تخلیه بار کنیم

5/5 (5 نظر)