چگونه چفت در ماشین ظرفشویی را بررسی کنیم

چفت در، موجب بسته شدن محکم در می‌شود تا از نشت آب از اطراف در جلوگیری شود و از کار کردن ماشین در زمان باز بودن در جلوگیری می‌کند. چفت، هماهنگ با سوئیچ در کار می‌کند تا اطمینان حاصل شود که درب محکم بسته شده است.

توجه : پیش از تست یا تعمیر قطعات، ابتدا اصول ایمنی را مطالعه نمایید.

سوئیچ در بخش مجزایی از چفت در می‌باشد و داخل اتاقک پیدا می‌شود. زمانی که در باز است این سوئیچ باز است. فشار دادن سوئیچ، موجب قطع شدن مدار شده و ماشین می‌تواند روشن شود. زمانی که در بسته و چفت است، در به طور کامل سوئیچ را فشار می‌دهد.

اگر چفت در به درستی تعبیه نشده باشد، ممکن است در محکم بسته نشود و سوئیچ در به طور کامل فشار داده نشود. تا زمانی که سوئیچ به طور کامل فشار داده نشود، ماشین ظرفشویی کار نخواهد کرد.

در را باز کنید و چفت را ببندید و یک چرخه شستشو را انتخاب کرده و سوئیچ را فشار دهید. توجه شود که اگر این تست در زمان باز بودن در موفقیت آمیز باشد، ماشین ظرفشویی کار خواهد کرد و آب اسپری خواهد شد. مطمئن شوید که ابتدا داخل ماشین ظرفشویی خالی باشد. در زمان تست، داخل ماشین ظرفشویی نشوید. اکنون، اتاقک را که در با آن تماس دارد بررسی کنید و سوئیچ در را بیابید. این سوئیچ ممکن است دکمه برجسته، چکش یا سوراخی با تکه ای فلزی یا پلاستیکی درون آن داشته باشد. باید سوئیچ را به طور کامل فشار دهید. اگر سوئیچ بازگشت، آنگاه از وسیله ای نارسانا مانند مداد چوبی برای فشار دادن سوئیچ استفاده کنید.

علت نشت آب از زیر ماشین ظرفشویی

اگر ماشین در حین تست شروع به کار کرد، مشکل مشخص شده است. سوئیچ در به طور کامل فشار داده نمی‌شود، زمانی که درب چفت است. سه احتمال وجود دارد:

1.     چفت در تنظیم نشده است

2.     کل در تنظیم نیست.

3.     چکش سوئیچ در صدمه دیده یا تنظیم نیست

برای سرویس کردن چفت در، دسترسی به آن از کنترل پنل ضروری است. دسترسی بسته به مدل متفاوت خواهد بود، در برخی از مدل‌ها می‌توانید فقط کنترل پنل را بردارید و در برخی مدل‌ها باید پنل داخلی یا بیرونی در را بردارید.

پیش از برداشتن پنل داخلی، ابتدا بدنبال پیچی باشید که بتوانید چفت یا صفحه چکشی را تنظیم کنید. ممکن است بتوانید پیچ ها را شکل کرده و چفت روی در یا صفحه چکشی اتاقک را جابجا کنید. ممکن است نیاز باشد آزمون و خطا انجام دهید، می توانید چفت را شکل کرده، تنظیم کرده، سفت کرده و تست کنید تا زمانی که در به درستی چفت شود.

تعمیر ماشین ظرفشویی در اصفهان

5/5 (2 نظر)