چگونه یک خازن را در فریزر تخلیه بار کنیم؟

چگونه یک خازن را در فریزر تخلیه بار کنیم؟ خازن، جریان الکتریسیته را در خود ذخیره می کند. زمانی که خازن با موتور استفاده شود، جریان ذخیره شده خود را به صورت ناگهانی رها می کند تا موتور شروع به چرخیدن نماید. در این نقش، خازن را خازن استارت می نامند.

چگونه یک خازن را در فریزر تخلیه بار کنیم؟

چگونه یک خازن را در فریزر تخلیه بار کنیم؟

خازن ممکن است به شدت خطرناک باشد. خازن می تواند بی صورت بی نهایت جریان کشنده ذخیره کند، حتی زمانی که به منبع برق متصل نباشد. هرگز ترمینال های خازن را لمس نکنید مگر اینکه آن را تخلیه بار کرده باشید.

به علت توانایی ذخیره انرژی، خازن حتی اگر به منبع برق متصل نباشد، بسیار خطرناک می باشد. به منظور حفظ ایمنی در کار با خازن ها، ابتدا باید آنها را تخلیه بار نمود.

در حالی که می توان خازن را با اتصال ترمینال ها به یکدیگر تخلیه نمود، این کار برای شما خطرناک است و ممکن است آسیب قوس الکتریکی را به ابزارها و به خازن وارد نماید.

به منظور تخلیه بار ایمن خازن استفاده شده در موتور یخچال، نیازمند وایر 20.000 اوهم، مقاومت 2 وات یا بیشتر، دو پیچ گوشتی و دو جامپر وایر همراه با بست سوسماری در هر انتهای هر وایر خواهید داشت. ابتدا، یکی از بست های وایر مقاومت را باز کنید. بست یکی از وایرهای مقاومت را به وایر دیگر آن متصل کنید. بست آزاد باقیمانده را بگیرید و آن را به پیچ گوشتی وصل کنید. در حالی که دسته های عایق پیچ گوشتی ها را نگه داشته اید، یک پیچ گوشتی را به هر ترمینال خازن متصل کنید. پس از چند ثانیه، خازن باید تخلیه بار شود. خازن را در حین این فرآیند نگه ندارید چون زمانی که انرژی آن در حال تخلیه است داغ می شود.

پس از انجام مراحل فوق، برای داشتن حاشیه امنیت، یک پیچ گوشتی دارای دسته عایق نگه دارید. تیغه پیچ گوشتی را همزان با دو ترمینال خازن لمس کنید تا مطمئن شوید که تخلیه بار شده است.

یخ ساز یخچال چگونه کار می‌کند؟

5/5 (3 نظر)