تعمیر یخچال برفاب در شیراز

تعمیر یخچال برفاب در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

درمیان لوازم خانگی هوشمند پرکاربردی که این روزها دراکثرمنازل وجود دارد،یخچال ازواجبات به حساب می آید.یعنی شایدشمابتوانیدازداشتن غذاساز یا ماشین لباسشویی صرف نظر کنید.ولی درمورد یخچال این امکان وجودندارد.

همگی ازظرافت وکارایی بالای این وسیله اطلاعات کافی داریم وبه خوبی می دانیم درصورت بروزکوچکترین مشکل بایدبا تعمیرکار متخصص برند یخچال خودتماس بگیریم وازهرگونه اقدام خودسرانه خودداری کنیم.

به طور مثال روزی که من تصمیم گرفتم ارور یخچال منزلمان راشخصا برطرف کنم تاازپرداخت هزینه تعمیرات جلوگیری کرده وهمزمان درمقابل اهالی منزل خودی نشان دهم،بعدازچندساعت کارطاقت فرسا …درست لحظه ای که فکر می کردم مشکل برطرف شده است،ناگهان درکنارخودباچندپیچ ومهره اضافه روبروشدم … درست همان لحظه پدرم به خانه رسید وباتعجب به من خیره شد … بادیدن پیچ ومهره های اضافه،فریاد مهیبی کشید ومرا ازآشپزخانه به کوچه پرت کردوبه سرعت با حامی سرویس تماس گرفت.

خداراشکر،قبل ازآنکه یخچال رابه برق بزنم،ازراه رسید وگرنه بایدیک یخچال جدید برای منزل خریداری می کردم وبه مادرم هدیه می دادم.

درنهایت به این نتیجه رسیدم که همیشه بایدکاررابه کاردان سپرد وادعای پوچ،تنهاضرررازیادمی کند.

برای ثبت پذیرش در شرکت حامی سرویس با سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ تماس حاصل فرمایید.

تکنسین این شرکت درسریعترین زمان ممکنه به منزل شما رسیده وتعمیرات راانجام می دهند.

این شرکت تعمیرات وقطعات تعویضی تکنسین خودراتضمین کرده وباارسال فاکتور آنلاین شما راازاستاندارد بودن هزینه ها مطمئن می کند.

تعمیر یخچال برفاب در شیراز

 

نمایندگی تعمیر یخچال برفاب در شیراز

شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر یخچال برفاب در شیراز نیست و در صورتی که دوره گارانتی دستگاه شما تمام شده ، می توانید برای انجام تعمیرات آن با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید .

شرکت حامی سرویس همراه شما در تعمیر یخچال برفاب در شیراز است .

ارورهای یخچال برفاب :

کدهایی که روی نمایشگر یخچال نمایش داده می شود،نشان دهنده وجود مشکل دربخشی ازآن است که بایدبرای برطرف کردن آن به سرعت اقدام کنید.

آشنایی شمابادلیل ایجادهر ارور ونحوه برطرف کردن آن می تواند به حل کردن سریع مشکل کمک کند.

ارورهای یخچال برفاب

ارور E1 در یخچال BNF برفاب :

  • این ارور به دلیل وجود مشکل در سنسور کابین فریزر می باشد.

ارور E1  در یخچال BNR برفاب :

  • این ارور به دلیل وجود مشکل در سنسور کابین یخچال رخ می دهد.

رفع ارور E1 :

  • برای برطرف کردن این خطا بایدابتدا سنسور داخل یخچال یا فریزر راچک‌کنید،درصورت نیازآن را تعویض کنید،سپس سیم کشی ها رابررسی نمایید.
  • میزان اهم را چ