تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

مرسی از اعتماد و حمایت های پی در پی شما:سلام خدمت شما مشتریان عزیز؛شرکت حامی سرویس باسابقه 10ساله درارائه خدمات به شمامشتریان عزیزدر24ساعت شبانه روزدرطول هفته،حتی روزهای تعطیل آمادگی کامل خودراجهت خدمت رسانی و بهترین سرویس رسانی به شما مشتریان عزیز اعلام می نماید.

شرکت حامی سرویس بهترین تکنسین های خود را،که هرسال مهارت ودانش خود رابروزرسانی می کنند،تابتوانندخدماتی نوین درجهت رفع مشکل شمامشتریان عزیز داشته باشند،به محل اعزام میکندتاعلاوه بربهترین سرویس دهی وبازدهی عمروسیله شما،مشکل دستگاه موردنظر رابه خوبی عیب یابی نمایند وشما باصرف کمترین زمان وپرداخت کمترین هزینه،دروقت وهزینه تان صرفه جویی کرده باشید.

شماکافیست برای ثبت مشکل ویاعیب وسیله موردنظر باکالسنترماتماس بگیرید.علاوه برمشاوره برای رفع مشکل خودوراهنمایی های لازم،ازبهترین وبروزترین تکنسین های مابرخوردار شوید،تادرکوتاهترین زمان ممکن به شمامشتریان عزیزخدمت رسانی کنند.

الویت تکنسین ما دردرجه اول تعمیرقطعه معیوب است نه تعویض آن،تعمیردرمنزل شما انجام شده ودرصورت تعویض قطعه،داغی آن به شماتحویل داده می شود؛ودرانتها فاکتور مورد تایید اتحادیه،برای انجام تعمیرات وقطعات ارائه داده خواهدشد.

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر ماشین لباسشویی بهی در شیراز

نکاتی برای افزایش عمر ماشین لباسشویی بهی:

 • حجم لباس هایی که داخل ماشین قرارمی دهید،مطابق باظرفیت ماشین باشد.به این نکته دقت کنید که:لباس های کاموایی وپشمی مانندحوله وپتوی مسافرتی آب زیادی به خود می گیرند؛پس بهتر است یک سوم ظرفیت کامل ماشین لباسشویی بیشتر نباشد.
 • بعد ازاتمام شستشو وخارج کردن لباس هادرب ماشین رابه مدت حداقل نیم ساعت بازگذارید تارطوبت داخل دیگ خارج شود.
 • بعدازشستشو لاستیک درب ماشین رابایک حوله خشک نمایید.
 • هرشش ماه یکبار برای ازبین بردن جرم دیگ والمنت ازپودر جرم گیر استفاده کنید.روش استفاده ازجرم گیربه این صورت است که حدود نیم فنجان پودرداخل جاپودری ریخته وبرنامه لباس های کتان راانتخاب کنید ودمای آب را60 درجه قرار دهید وبدون لباس ماشین لباسشویی رااستارت نماییدتایک سیکل کار کرده وجرمگیری کند. 

تعمیر لباسشویی بهی در منزل اصفهان

عیب یابی لباسشویی بهی:

چرا ماشین لباسشویی آبگیری نمی کند؟

 • به‌محض ﺣﺮﮐﺖ دادن وﻟﻮم به‌طرف ﺑﯿﺮون،ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮروشن‌شده اﻣﺎﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی نمی‌کند.
 • باز بودن درب ﻣﺎﺷﯿﻦ،
 • خرابی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ یا خرابی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت،
 • قطع شدن سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ،
 • خرابی شیر ورودی آب.

چرا لباسشویی ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌شود؟

 • خرابی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت،
 • سوختن ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮلباسشویی،
 • قطع شدن ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺗﺎﯾﻤﺮ وﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت.

چرا زمانی که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ،ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی می‌کند؟

 • خرابی شیر برقی،
 • اشکال در تایمردستگاه.

چرا ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی ﻗﻄﻊ نمی‌شود؟

 • اشکالی درشیر ورودی آب،
 • خرابی تایمردستگاه،
 • کم بودن فشارآب ورودی.