تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

گروه حامی سرویس ایران 

توسط تکنسین های مجرب و کارآزموده 

همراه با ارائه فاکتور معتبر مطابق نرخ اتحادیه

09130279241

تعمیرات در محل در اسرع وقت


تعمیر لباسشویی حایر در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

نکاتی برای افزایش عمر ماشین لباسشویی بهی

1) حجم لباس هایی که داخل ماشین قرار می دهید مطابق با ظرفیت ماشین باشد. به این نکته دقت کنید که لباس های کاموایی و پشمی مانند حوله پتوی مسافرتی آب زیادی به خود می گیرند پس بهتر است یک سوم ظرفیت کامل ماشین بیشتر نباشد.

2) بعد ار اتمام شستشو و خارج کردن لباس ها درب ماشین را به مدت حداقل نیم ساعت باز گذارید تا رطوبت داخل دیگ خارج شود.

3) بعد از شستشو لاستیک درب ماشین را با یک حوله خشک نمایید.

4) هر شش ماه یکبار جهت برطرف نمودن جرم دیگ و المنت و قطعات دیگر از پودر جرم گیر استفاده نمایید.حدود نیم فنجان پودر داخل جاپودری ریخته و برنامه لباس های کتان را انتخاب کنید و دمای آب را 60 درجه قرار دهید و بدون لباس ماشین لباسشویی را استارت نمایید تا یک سیکل کار کند.

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی پاکشوما در اصفهان


تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

عیب یابی لباسشویی بهی

1) چرا ماشین لباسشویی آبگیری نمی کند؟

به‌محض ﺣﺮﮐﺖ دادن وﻟﻮم به‌طرف ﺑﯿﺮون، ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ روشن‌شده اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺑﮕﯿﺮی نمی‌کند.

باز بودن درب ﻣﺎﺷﯿﻦ 

خرابی ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ 

خرابی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت

قطع شدن سیم‌های راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی، ﻣﯿﮑﺮوﺳﻮﺋﯿﭻ، ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت و ﺷﯿﺮ 

خرابی شیر ورودی آب

 

2) چرا لباسشویی ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم نمی‌شود؟

خرابی ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت

سوختن ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ لباسشویی

قطع شدن ﺳﯿﻢ راﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎﯾﻤﺮ و ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎت

 

3) چرا زمانی که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی می‌کند؟

خرابی شیر برقی

اشکال در تایمر دستگاه

 

4) چرا ﻋﻤﻞ آﺑﮕﯿﺮی ﻗﻄﻊ نمی‌شود؟

اشکالی درشیر ورودی آبماشین لباسشویی بهي - تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

خرابی تایمر دستگاه

کم بودن فشار آب ورودی

 

5) چرا ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی در حین کار ﻧﺸﺖ آب دارد ؟

بایستی محل دقیق نشت آب را پیدا کنید تا بتوانید علت را تشخیص دهید.

خرابی ﯾﮑﯽ از رابط‌های ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ آب

ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ قابِ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺎﭘﻮدری

خرابی واترپمپ

 

6) چرا لباسشویی آب را ﮔﺮم نمی‌کند؟

خرابی المنت

برق به المنت نمی رسد

خرابی تایمر

خرابی هیدرواستات

 

7) چرا  آﺑﮕﯿﺮی انجام شده ولی شستشو انجام نمی شود؟

خرابی خازن راه انداز

ﺧﺮد ﺷﺪن ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن

اشکالی در موتور

 

8) چرا ﻋﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ انجام شده اما آب تخلیه نمی شود؟

انسداد مجاری تخلیه

خرابی پمپ تخلیه

 

9) چرا لباسشویی لباس ها را خشک نمی کند؟

خرابی ﺧﺎزن راه‌انداز ﻣﺮﺑﻮط به دور ﺗﻨﺪ

نرسیدن وﻟﺘﺎژ به دور تند

سوختن دور ﺗﻨﺪ

 

10) چرا ماشین لباسشویی ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺣﺮﮐﺖ می‌کند؟

باز شدن بست های ماشین

ترازنبودن لباسشویی

نامتعادل، فنرها و کمک فنرها، تسمه دیگ

 

11) چرا ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی حین ﮐﺎر صدای زﯾﺎدی دارد؟

خرابی یاتاقان‌ها

شکستن سه نظام

خارج شدن لاستیک درب از جای خود

خرابی تسمه

ﻫﯿﺘﺮ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ

 و ﯾﺎ پولی‌ها ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﺷﯿﻦ131415629987741312 behi 300x300 - تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

خرابی یاتاقان‌ها

 

12) چرا پودر در ماشین لباسشویی حل نمی شود؟ 

کثیفی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ.

کثیف بودن ﺟﺎﭘﻮدری

استفاده از پودر نامناسب و یا بیش از اندازه

 

13) چرا ﻣﺎﺷﯿﻦ لباسشویی اتصال بدنه دارد؟

ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارای اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

اشکالی در سیم‌های راﺑﻂ معیوب‌اند.

 

14) چرا حین شستشو به طور ناگهانی ماشین لباسشویی متوقف می شود؟

خرابی تایمر

خرابی میکروسوئیچ درب

خرابی زبانه و قفل درب

خرابی تایمر

ایراد شیر برقی

ایراد موتور

نوسانات برق یا خرابی دوشاخه برق

 

15) چرا لباسشویی نمی چرخد؟

خرابی سیستم قفل درب

تسمه محرک لباسشویی

ایراد موتور و اجزای مرتبط مانند کوپلر و کلاچ

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در خمینی شهر

تعمیر لباسشویی بهی در درچه 

تعمیر لباسشویی بهی در بهارستان

تعمیر لباسشویی بهی در سپاهان شهر

تعمیر لباسشویی بهی در شاهین شهر 

تعمیر لباسشویی بهی در دولت آباد 

تعمیر لباسشویی بهی در دستگرد

تعمیر لباسشویی بهی در حبیب آباد

101 Page bigstock 158936357 Converted 300x243 - تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

توسط تکنسین های مجرب و کارآزموده 

همراه با ارائه فاکتور معتبر مطابق نرخ اتحادیه

09130279241

تعمیرات در محل در اسرع وقت

 

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان
  • تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان
5

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان

تعمیر لباسشویی بهی در اصفهان تکنسین های مجرب گروه حامی سرویس تعمیرات تخصصی لباسشویی بهی را در منزل شما با گارانتی در خدمات و قطعات انجام میدهند