ارور E60 ماشین لباسشویی پاکشوما

ارور E60 ماشین لباسشویی پاکشوما

 

برای شناخت بیشتر علت ایجاد کد خطای E60، مطلب زیر را بخوانید .

خطای E60 لباسشویی پاکشوما : خطای موتور ماشین لباسشویی

نمایندگی تعمیرات پاکشوما اصفهان کجاست؟

روش رفع ارورخطای E60 ماشین لباسشویی پاکشوما (راه حل اورژانسی) :

نمایان شدن کد خطای E60 در ماشین لباسشویی پاکشوما ؛ مربوط  به موتور ، سیم کشی ویا المان ها می باشد .

ارور E60 ماشین لباسشویی پاکشوما

 

بهترین راه حل برای رفع ارور خطای E60 در ماشین لباسشویی این است  که ، شما  میتوانید با از برق جدا کردن دو شاخه برق ماشین لباسشویی و بعد از 10 دقیقه راه اندازی مجدد مشکل ماشین لباسشویی خود را حل کنید . امکان دارد برد فرمان دستگاه دچار خطا شده باشد و با انجام این کار مشکل ماشین لباسشویی و برد فرمان حل شود.

هزینه های تقریبی مربوط به رفع ارور E60 ماشین لباسشویی پاکشوما :

1.موتور ماشین لباسشویی در اکثر موارد خرابی قابل تعمیر می باشد . هزینه تقریبی تعمیرات موتور ماشین لباسشویی از صد هزار تومان تا پانصد و پنجاه هزار تومان می باشد . و اگر قابل تعمیر نباشد باید تعویض گردد . هزینه تعویض موتور تقریبا از نهصد هزار تومان تا دو میلیون و پانصد هزار تومان می باشد .

2.سیم کشی ماشین لباسشویی در اکثر موارد خرابی قابل ترمیم و بازسازی می باشد . و اگر هم قابل ترمیم و بازسازی نباشد امکان تعویض وجود دارد . حدود هزینه های سیم کشی از صد هزار تومان تا پانصد و پنجاه هزار تومان می باشد .

ارور E80 لباسشویی پاکشوما

3.هزینه های مربوط به خرابی برد فرمان بستگی به قسمت های آسیب دیده برد فرمان دارد . که امکان تعمیرات حدود پنجاه درصد میباشد . و در صورتی که غیر قابل تعمیر بود باید تعویض گردد . هزینه تقریبی تعمیرات از صد و پنجاه هزار تومان تا نهصد هزار تومان می باشد .

 

5/5 (8 نظر)