ارور h3 در یخچال هیمالیا

ارور h3 در یخچال هیمالیا

رفع خطای h3 در یخچال هیمالیا

این خطا در یخچال فریزر های مدل بتا یا 280 شایع میباشد این خطا مربوط به قسمت یخچال میباشد زمانی که المنت یخچال به درستی کار نکند و باعث شود اواپراتور برفک بگیرد دستگاه خطای h3  را نمایش میدهد برای برطرف کردن این خطا باید قطعات مربوط به برفک زدایی در قسمت یخچال مورد بررسی قرار گیرد.

ارور h3 در یخچال هیمالیا

روش تعمیر خطای h3 یخچال هیمالیا

برای دسترسی به المنت یخچال باید صفحه توزیع یخچال را باز کنید و المنتی که با اواپراتور مماس شده است را با برق 220 ولت تست کنید که آیا اواپراتور گرم میشود یا خیر امکان دارد که قسمتی از اواپراتور گرم شود و قسمت دیگری از آن سرد بماند که در این حالت باید حتما کل المنت تعویض گردد.

ارور c2 در یخچال هیمالیا

ترموفیوز حرارتی با المنت بصورت سری بسته شده است که اگر ترموفیوز حرارتی دچار مشکل شود باعث میشود که المنت کار نکند و در نتیجه ارور h3 به شما نمایش داده شود.

ترموفویز توسط مولتی متر تست و عیب یابی میشود و درحالت عادی باید ترموفیوز برق را ازخود عبور دهد.

اگر که ترموفیوز یخچال سوخته بود حتما علت سوختن ترموفیوز را مورد بررسی قرار دهید زیرا ترموفیوز در حالت های بحرانی از مدار خارج میگردد

در این حالت خرابی سنسور دیفراست باعث میشود که المنت بیش از حد در مدار بماند و در نتیجه ترموفیوز بسوزد البته جای ترموفیوز بسیار مهم است اگر در جای مناسبی قرار نگرفته باشد باعث میشود که این خطا نمایش داده شود.

در قسمت کامنت ها ازما بپرسید

هر سوالی که در مورد خطای h3 در یخچال هیمالیا داشتید از ما بپرسید

5/5 (1 نظر)