تعمیر یخچال مابه در شیراز

تعمیر یخچال مابه در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

تعمیر یخچال مابه خود رابه دست افراد غیرمتخصص نسپارید.

آیا برای پیداکردن تعمیرکار متخصص یخچال مابه در شیراز برای یخچال خوددچارتردیدوسرگردانی شده اید؟

آیا برای تعمیر یخچال مابه در شیراز توسط شرکت هاوافراد غیرحرفه ای متحمل صرف وقت وهزینه های گزافی شده اید؟

این روزهاهرکسی باسطح اطلاعات اندک خودرا تعمیرکار حرفه ای معرفی میکند.حتی شرکت هایی هستند که بدون هیچ تعهدی نسبت به مشتری فقط خودرامعرف تکنسین های متخصص معرفی میکنند.

خبرخوب اینکه گروه ” حامی سرویس ” یه شرکت استارتاپ مطمئن و کارآمده،که متخصصین این شرکت تحت نظارت مستقیم ودقیق هستند.

تعمیراتی که توسط تکنسین های شرکت انجام میشود ۲ماه گارانتی وهمچنین قطعات استفاده شده توسط تکنسین هاهمه اصل و ۲۰روز گارانتی میشوند.

شما میتوانید برای تعمیرات یخچال مابه خود در شیراز با سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ تماس حاصل کنید.

پس ازثبت پذیرش،توسط تکنسین متخصص باشماتماس گرفته میشودوبعدازهماهنگی های لازم وقرارملاقات،متخصصان با قطعات موردنیاز یخچال شمادرمحل حاضرمیشوندومشکل رارفع میکنند.مشتری پس ازاتمام تعمیرات فاکتور راروی گوشی همراه خوددریافت میکند.

تعمیر یخچال مابه در شیراز

نمایندگی تعمیر یخچال مابه در شیراز :

شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر یخچال مابه در شیراز نیست.امابرای تعمیرات تخصصی یخچال خودمیتوانیددرصورت تمام نشدن گارانتی با گروه حامی سرویس تماس بگیرید.

ارورهای یخچال مابه :

ارورهامجموعه علامتهایی هستندکه پس ازبروز مشکل دریخچال،روی صفحه نمایش دستگاه  نمایان میشوند.

با اطلاع ازمعنی هر ارور میتوانیم نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنیم،برای مشاهده علت هر ارور باما همراه باشید.

ارور cc در یخچال مابه :

  • درزمان بروز این ارور امکان بالابودن دمای یخچال بیشتر از ۲ ساعت وجود دارد.(این مورد راجدی بگیرید،میتوانید با متخصصین حامی سرویس تماس بگیرید.)

ارور cI در یخچال مابه :

  • این ارور بروزمشکل در یخساز دستگاه یا ice maker  رانشان میدهد.

ارور DF: در یخچال مابه :

  • دلیل بروز این اروروجود ایراددر دیفراست یخچال است.یکی ازنشانه های این مشکل عدم برودت یا سرما نداشتن دستگاه می باشد.

ارور DE در یخچال مابه :

  • وقتی نمایشگر ارور DE رانشان میدهدبدین معناست که در ۲۴ ساعت گذشته چرخه دیفراست و یخ زدایی انجام نشده.احتمال اینکه یکی ازقطعات دیفراست دچارمشکل شده باشدزیاداست.

جهت بررسی و تعمیرات یخچال مابه در شیراز با گروه حامی سرویس تماس بگیرید.

ارورFF در یخچال مابه :

  • ممکن است دمای یخچال با دمای تنطیم شده اختلاف داشته باشدیامدت زمان طولانی درب یخچال بازمانده باشد.

ارور pF در یخچال مابه :

  • علت این ارو