ارورهای یخچال فریزر سامسونگ

 

خطا های یخچال فریزر مدل: RT79B

خطا های یخچال فریزر مدل RT79B

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید.

 


ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل:  RT79B


ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل RT79B

این خطا مربوط به سنسور بیرونی میباشد.

اهم سنسور 5k در دمای 25 درجه سانتی گراد.


ارور های یخچال فریزر سامسونگ RT79B

این خطا مربوط به سنسور دمای فریزر میباشد.

اهم سنسور 5k در دمای 25 درجه سانتی گراد.


ارور های یخچال سامسونگ

این خطا مربوط به سنسور دیفراست فریزر میباشد.

اهم سنسور 5k در دمای 25 درجه سانتی گراد.


ارورهای یخچال سامسونگ RT79B

خطای سیستم دیفراست فریزر

برد-مدار سیم کشی-ترموفیوز-ترمودیسک-المنت


خطا های یخچال فریزر مدل: RT79K

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 6 ثانیه نگه دارید.

ارور های یخچال RT79B

ارور های یخچال فریزر سامسونگ RT79B


ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل:RT79K

ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل RT79K

خطا های یخچال فریزر مدل: FRENCH

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.

خطا های یخچال فریزر مدل FRENCH


ارور های یخچال فریزر سامسونگ مدل: FRENCH


خطاهای یخچال فریزر مدل FRENCH

خطا های یخچال فریزر FRENCH


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :G77

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.

ارور ساید بای ساید سامسونگ G77


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :G77

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدلG77


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :K7KWSW

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :K7KWSW


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :K7KWSW

ارور ساید بای ساید سامسونگ


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :Massimo

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :Massimo

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

ارور ساید بای ساید سامسونگ Massimo


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل :Massimo


ارور ساید بای ساید Massimo

ارورهای یخچال سامسونگ

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : 730-RL729

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

طبق تصویر زیر دو کلید نشان داده در شکل را همزمان با هم به مدت 8 ثانیه نگه دارید.

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : 730-RL729

ارور یخچال فریزر سامسونگ730-RL729


ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : 730-RL729

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل 730-RL729


ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR18 و RZ18

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR18 و RZ18


ارور یخچال فریزر سامسونگ مدل : RR18 و RZ18


ارور یخچال فریزر سامسونگ RR18 و RZ18

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل: EPEL-R

ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل EPEL-R

* روش دسترسی به خطاهای دستگاه مذکور به صورت زیر است :

ارور ساید بای ساید سامسونگ EPEL-R


ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل: EPEL-R

ارور ساید بای ساید سامسونگ EPEL-R

ارور ساید بای ساید EPEL-R


5/5 (5 نظر)