ترمودیسک چیست ؟

ترمودیسک  یک کلید بی متال است.

کلید های بی متال تابع دما هستند.یعنی وقتی که دمای کلید سرد یا گرم بشه جریان الکتریکی رو قطع و وصل میکنه.

داخل ویدئو زیر ، با ترمودیسک بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

 

هرآنچه درمورد ترموفیوز میخواهید بدانید. 

علائم خرابی ترمودیسک :

ترمودیسک ها موقع خراب شدن باعث میشوند که یخچال فریزر روی حالت برفک زدایی نرود .

زمانی که ترمودیسک خراب میشود باعث میشود یخچال فریزر روی حالت برفک زدایی نرود و وقتی این اتفاق برای یخچال فریزر رخ می دهد به مرور زمان دستگاه از سرما می افتد.

ترمودیسک با المنت در مدار بصورت سری قرار میگیرد و زمانی که ترمودیسک جریان الکتریکی را از خود عبور ندهد باعث میشود که المنت روشن نشود.

ترمودیسک به چه علت در یخچال فریزر مورد استفاده قرار میگیرد؟

ترمودیسک مماس اواپراتور نصب میگردد و زمانی که اواپراتور سرد میشود ترمودیسک را خنک میکند و باعث میشود که جریان الکتریکی را از خود عبور میدهند .

به این علت ترمودیسک در یخچال فریزر استفاده میشود . 

ترمودیسک دمای اواپراتور را مورد تشخیص میدهد و اگر گاز یخچال فریزر نشتی داشته باشد باعث میشود که ترمودیسک گرم شود و در نهایت باعث میشود که ترمودیسک قطع شود و جریان الکتریکی به المنت نرسد . 

 

‫5/5 ‫(7 نظر)