نمایندگی لباسشویی آبسال در شیراز کجاست ؟

نمایندگی لباسشویی آبسال در شیراز کجاست ؟

گروه حامی سرویس تعمیرات این محصولات را در منزل شما انجام میدهد و نمایندگی این برند نیست در صورت نیاز به دریافت خدمات از نمایندگی میتوانید به دفترچه راهنمای محصول خود مراجعه کنید.

نمایندگی لباسشویی آبسال در شیراز کجاست ؟

نمایندگی لباسشویی آبسال در شیراز برعهده خدمات پس از فروش آبسال در شیراز میباشد برای تماس با نمایندگی میتوانید با شماره تماس ۹۱۰۰۹۰۰۷(۰۲۱) تماس حاصل نمایید.

گروه حامی سرویس تعمیرات تخصصی محصولات آبسال را در منزل شما انجام میدهد اما نمایندگی آبسال در شیراز نمیباشد.

 

گروه حامی سرویس را با خدمات پس از فروش آبسال در شیراز اشتباه نگیرید.

ممکن است درحین بروزنقص فنی درماشین لباسشویی آبسال دچارنگرانی شویدوبرایتان این سوال پیش بیایدکه آیاامکان داردمجددقطعه آسیب دیده دستگاه تعمیر شودیاخیر؟

درجواب به چنین سوالی باید بگویم،که جای هیچ نگرانی وجود ندارددرصورت عدم تعمیرقطعه آسیب دیده شمامیتوانیدباجایگزین کردن قطعه جدیددوباره ازماشین لباسشویی مثل قبل استفاده کنید.فقط کافیست درحین انتخاب شرکت خدماتی دقت لازم راداشته باشید تاازباکیفیت ترین خدمات برخوردار شوید.

ازویژگی هایی که درزمان انتخاب شرکت خدماتی برای تعمیر ماشین لباسشویی باید به آن توجه داشته باشید میتوان به مواردزیراشاره کرد:

 • استفاده ازتعمیرکاران آموزش دیده وباتجربه درمجموعه.
 • به کارگیری پرسنل آموزش دیده برای پاسخگویی همه ساعته به سوالات مشتریان.
 • اعزام نیرودرمحل تحت نظارت شرکت.
 • تعهدداشتن به مشتری ورسیدگی به انتقادات وپیشنهادات داده شده ازطرف مشتریان.
 • داشتن قیمت های منصفانه وشفاف درزمینه تعمیرات صورت گرفته.

 

اما چرا حامی سرویس؟

درواقع حامی سرویس یک شرکت استارتاپ درزمینه تعمیرات انواع لوازم خانگی دراکثر نقاط مختلف ایران است.

همچنین مجموعه خدماتی حامی سرویس درنظر داردبااستفاده ازقطعات اورجینال وباکیفیت درحین تعمیر ماشین لباسشویی بهترین خدمات رابه مشتریان گرامی ارائه دهد.

یکی ازاهداف اصلی این گروه بزرگ خدماتی جلب رضایت مشتریان است وهمیشه این اصل مهم سرلوحه تیم حرفه ای ومتخصص حامی سرویس بوده است.

 

تعمیر لباسشویی درشیراز

نمایندگی آبسال در شیراز را با حامی سرویس اشتباه نگیرید

هنگامی که کدهای خطابرروی پنل نمایشگر ماشین لباسشویی ظاهر میشود،بخاطرداشته باشیدهیچگاه به تنهایی قادربه حل کردن مشکل به وجود آمده نیستیدونیاز به نیروی متخصص دارید. برای رهایی ازخطاهاوارورهاباشماره تماس ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ تماس حاصل فرماییدتادراولین فرصت،تکنسین های متخصص مابه محل سکونت شمااعزام شوند.

کدهای خطا هرکدام دارای معانی متفاوتی هستندوازخرابی درقسمت های مختلف دستگاه خبرمی‌دهند.

ارورها

ارور ماشین لباسشویی آبسال:

مادرنظرداریم علاوه برمعرفی کدها،راهکارهایی نیزبرای رفع مشکل؛خدمتان ارائه دهیم.

ارور F01 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:آب کافی درون ماشین لباسشویی وجود ندارد.

 • احتمال می‌رود شیربرقی و سنسور سطح آب دچار خرابی شده باشد.
 • احتمال نقص فنی در برد الکتریکی دستگاه مطرح است.
 • بروز خطا در سیم کشی ها.
 • از باز بودن شیر آب مطمعن شوید.

ارور F02 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:احتمال خرابی درهیدرواستات وسوکت های هیدرواستات وجوددارد.

 • مشکلات به وجود آمده درقطعه هیدرواستات باید برطرف شود.همچنین قطعه هیدرواستات میبایست ازطریق متخصص اعزام شده توسط گروه حامی سرویس چک شود.

ارور F04 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:بروزنقص فنی دربرد ومیکروسوئیچ؛سبب قطع ارتباط بین قطعات نام برده شده است.

 • برد دستگاه میبایست توسط تکنسین عیب یابی و تعمیر شود.
 • میکروسوئیچ را چک کنید ودر صورت لزوم اقدام به تعویض نمایید.

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در شیراز

ارور F05 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:خطا در سنسور NTC.

 • برای بررسی های دقیق ازگروه حامی سرویس کمک بگیرید.

ارور F06 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:المنت حرارتی دستگاه معیوب شده است.

 • درهنگام بروزچنین خطایی،ارتباط بین المنت وبرد قطع می‌شود.
 • احتمالا لازم باشد المنت حرارتی دستگاه راتعویض کنید.مالعه

ارور F07 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:آب داخل دستگاه تخلیه نمیشود.

 • بروزخرابی یاگرفتگی درپمپ تخلیه مطرح است.
 • احتمال وجود نقص فنی دربردالکتریکی.

ارور F08 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:عملکردموتوردستگاه دچاراختلال شده است.احتمال اتصالی دربرددستگاه وجوددارد.

 • همچنین بروزنقص فنی درقسمت رله دستگاه بااین کدنمایش داده میشود.
 • درهنگام رخ دادن این خطا بهتر است،جهت جلوگیری ازآسیب های جدی تر اقدام به تعمیر قطعه آسیب دیده توسط تعمیرکارکنید.

ارور F09 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:خرابی در برد.

 • دلایل بروز نقص فنی: ۱_سوختگی برد دستگاه،۲_قطع شدن ارتباط بین پنل وبرد،۳_بروز اتصالی درسوکت ها.
 • برای رفع خطا،سوکت ها وبرد رابازبینی کنید.

ارور C03 ماشین لباسشویی آبسال:

علت:عدم تراز بودن دستگاه وگره خوردگی لباس هاحین شست وشو.

 • چرخه شست و شو رامتوقف کنید ودرصورت بروز گره خوردگی البسه،اقدام به رفع مشکل پیش آمده کنید.

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در شیراز

ازدیگرخطاها ومشکلاتی که درماشین لباسشویی آبسال رخ میدهد میتوان به مواردزیراشاره کرد:

۱_در صورت بروز خطا ممکن است فرایند آبگیری متوقف نشود و عمل آبگیری بیش از حد مجاز انجام شود :

 • علل مختلفی درچنین شرایطی مطرح است که میتوان،به پارگی شیلنگ هیدرواستات وبروز خرابی دراین قطعه اشاره کرد.برای رفع خطا ابتداقطعه هیدرواستات راچک کنید.سپس درصورت رخ دادن پارگی درشیلنگ هیدرواستات،سعی کنید هرچه زودتراین مشکل رابرطرف کنیدودرنهایت پیچ تنظیم آب راچک کنید.

۲_بروز نشتی در دستگاه :

وجودنشتی به دلایل زیربستگی دارد:

 • سوراخی درلاستیک دوردرب.
 • سوراخی درمخزن دستگاه.
 • خرابی شیر برقی.
 • خرابی درشیلنگ ورودی.
 • سوراخی درلوله خرطومی.

برای برطرف کردن مشکل به وجود آمده اقدام به تعویض مخزن دستگاه،لاستیک دوردرب ولوله خرطومی کنید.

۳_ایجاد خرابی در تایمر دستگاه:

 • برای رفع مشکل درصورتی که اتصال تایمربه شیرآب دچارمشکل شده مجددا اتصالات رابرقرار کنید.

۴_پس ازروشن کردن ماشین لباسشویی فرآیند شست وشو انجام نمی شود:

درچنین شرایطی احتمال خرابی ونقص فنی درموارد زیرمطرح است:

 • خرابی درچرخ دنده ها.
 • نقص فنی درموتور های تایمر.
 • فرایند آبگیری داخل دستگاه صورت نمی‌گیرد.
 • فیلتر وتوری شیر برقی کثیف است.
 • عدم وجود آب درشیر تغذیه.

برای برطرف کردن مشکل به وجودآمده ابتداسیم های موتور تایمر رامستقیم به برق زده اگرموتورفعالیت نداشت،ناچاربه تعویض این قطعه هستید.سپس چرخ دنده ها رابررسی کرده ودرنهایت ازوجود آب داخل شیرتغذیه اطمینان حاصل کنید. همچنین درصورت کثیف بودن فیلتروتوری شیربرقی،اقدام به تمیزکردن قطعات نام برده شده کنید.

تعمیر ماشین لباسشویی آبسال در شیراز

 

لباسشویی آبسال ساخت کجاست؟

کمپانی آبسال،ملیت ایرانی داردودر سال ۱۳۹۲ جز ۱۰۰ کمپانی برتر درکشور شناخته شده است.آبسال،هرسال تولیدات خودرادرزمینه کولرهای آبی وگازی،انواع ماشین لباسشویی،اجاق گاز،ظرفشویی وبخاری روانه‌ بازارمی‌کند.

لازم به ذکراست که:ماشین لباسشویی های آبسال دارای آزمون برچسب انرژی وایمنی می باشند.خوشبختانه این شرکت تولیدی،توانسته درطی چنددهه اخیرموفقیت‌های فراوانی درزمینه تولیدلوازم خانگی داشته باشد.ازپرفروش ترین مدل های لباسشویی آبسال می‌توان به مدل‌هایREN7012-SD , REN7112 , REN7012 و AES-10613 اشاره کرد.

اگرباخواندن این مقاله قصدخریدازشرکت آبسال راداریدبهتر است؛به نمایندگی های مجازفروش مراجعه فرمایید.

تعمیر لباسشویی آبسال در شیراز را با خیالی آسوده به گروه حامی سرویس بسپارید.

5/5 (21 نظر)