تعمیر ماشین لباسشویی وستل در شیراز

تعمیر ماشین لباسشویی وستل در شیراز

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

  • در شهر های :شیراز، اهواز، اصفهان، کرج میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

 

وجود لوازم خانگی درهرخانه ازواجبات است.تصورکنیددرخانه ای یخچال یا فریزر نباشد.یا ماشین لباسشویی ، تلویزیون و … زندگی سخت می شود،نه؟

به یاددارم قبل ازشروع کرونا،برای مسافرت به ماسوله درشمال رفته بودیم؛محیط وفضا آنقدر زیباوسرسبزوباصفابودکه نبود لوازم خانگی درکلبه ای که کرایه کرده بودیم اصلا به نظرمان مهم نبود،ولی پس ازگذشت یک روزبه خودمان آمدیم ودیدیم نمی دانیم گوشت وپنیر ومیوه راکجانگهداری کنیم که خراب نشود.

یااینکه به جای لذت بردن ازطبیعت وقدم زدن درکوچه های باصفای شمال تمام وقت مان رادرحال شستن لباس و ظرف هستیم.

آن شرایط به ماثابت کردبرای زندگی امروز وجود لوازم خانگی ازواجبات است.بدیهی است که درکنارخرید لوازم خانگی احتمال بروز مشکل وخرابی هم درآن وجود دارد.پس وجودیک شرکت پویاوکارآمدکه بتوان در مواقع لزوم باآنها مشورت کردویاازآنهاکمک خواست هم ضروری می باشد.

شرکت حامی سرویس ،یک شرکت استارت آپ است که تعمیر لوازم خانگی رادر منزل انجام می‌دهد.روندکاراین شرکت به این صورت می باشدکه ازطریق سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ بامشتری ارتباط برقرارکرده وپس از ثبت سفارش آنها،باتکنسین مربوطه درنزدیکترین محل به آدرس مشتری هماهنگ میکند.

سپس تکنسین تعمیر ماشین لباسشویی وستل در شیراز بامشتری تماس گرفته وپس ازکسب اطلاعات لازم،درمنزل مشتری حضور پیدا کرده وتعمیرات راانجام میدهد.

بعداز تعمیرات ،تمامی قطعات کهنه به مشتری تحویل داده می شود.قطعات جدید به مدت ۲۰ روز گارانتی داشته واگرآن قطعه مشکلی داشته باشد،به صورت رایگان تعویض شده یاعودت وجه داده میشود.

فرایند تعمیرات به مدت ۶۰ روز گارانتی داردوتمامی بندهایی که درفاکتور وجود داشته،اگرزیردو ماه مشکل پیدا کند،شامل گارانتی می شوند،مشتری پس ازپایان کار فاکتور آنلاین دریافت کرده که توسط پیامک،لینک آن برایش ارسال می شود.

تمامی قیمت ها زیرنظارت شرکت بوده وپس ازپایان کار وتحویل فاکتور به مشتری،شرکت بعدازگذشت دوالی سه روز بامشتری تماس گرفته ومیزان رضایت مشتری راچک کرده وکیفیت خدمات رابررسی می کند.

تکنسین ها کاملاً زیرنظارت شرکت هستند که برای مشتری مشکلی ایجادنشود.

این شرکت تلاش کرده تمامی برند های لوازم خانگی راپوشش دهدوازدیگرخدمات این شرکت،فروش قطعه می باشد.شمامی توانیدجهت تعمیر ماشین لباسشویی وستل در شیراز با سامانه ۰۳۱۹۱۰۰۲۰۰۳ تماس گرفته وداخلی خریدقطعه رابگیرندوعکس ازپشت وروی قطعه موردنظر رادرواتساپ برای همکاران درواحد درخواست خریدقطعه ارسال کنند.

تعمیر ماشین لباسشویی وستل در شیراز

 

نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی وستل در شیراز :

بسیاری براین باورند که شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی وستل در شیراز است.امابایدخاطرنشان کنیم که گروه ما نمایندگی ماشین لباسشویی وستل درشیراز نیست و فقط تعمیرماشین لباسشویی وستل درشیرازراانجام میدهد.

 

خطاهای لباسشویی وستل :

بروزخطادر ماشین های لباسشویی به معنی نشان دادن علائم روی نمایشگرآن می باشد.علائمی که درواقع علامت اختصاری وجودمشکل است.داشتن اطلاعات کافی دراین زمینه می تواند کمک زیادی به مص