نمایندگی لباسشویی زیمنس در اهواز کجاست ؟

نمایندگی لباسشویی زیمنس در اهواز کجاست ؟

ثبت پذیرش آنلاین

مرحله 1 از 3 - اطلاعات شخصی

 • در شهر های :شیراز ، اهواز ، اصفهان ، کرج ، تبریز ، رشت ، همدان میتوانید از طریق فرم بالا یا شماره تماس 03191002003 ثبت پذیرش تعمیرات انجام دهید.

ثبت پذیرش

آیا حامی سرویس نمایندگی لباسشویی زیمنس در اهواز میباشد؟

نمایندگی ماشین لباسشویی زیمنس در شهر اهواز برعهده خدمات پس از فروش زیمنس در شهر اهواز میباشد.

گروه حامی سرویس تعمیرات این محصول را در شهر اهواز انجام میدهد و نمایندگی زیمنس در شهر اهواز نیست و شرکت زیمنس در ایران فعالیتی ندارد.

آیا حامی سرویس نمایندگی لوازم خانگی زیمنس در اهواز میباشد؟

توجه داشته باشید که گروه حامی سرویس نمایندگی شرکت زیمنس در اهواز نمیباشد و در صورت نیاز به دریافت خدمات از نمایندگی به دفترچه راهنمای محصول خود مراجعه کنید و با شماره های درج شده در دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.

جهت تعمیرات محصولات زیمنس در شهر اهواز میتوانید با شماره گیری شماره تلفن :0313833 با گروه حامی سرویس در ارتباط باشید.

خدمات پس از فروش زیمنس در اهواز کجاست؟

ماشین های لباسشویی دردسته ی مفیدترین لوازم خانگی قرارگرفته ومحبوبیت بالایی دربازار دارند.

دراین روزها وجود ماشین لباسشویی درهرجهیزیه ای واجب قلمداد می شود.

وقتی به یادمی آورم که بایک روزخراب شدن ماشین لباسشویی چه تحقیرهایی راتحمل کردم،کل وجودم مورمور می شود.

وقتی مادرم لباسهایم رابه دستم دادوازمن خواست آنهارادراولین فرصت بشویم،بااعتمادبه نفس،یک بسته شوینده رابرداشتم ومشغول شدم.پس ازچند ساعت شستشوی مداوم،ازگردن دردومچ دردیک هفته بعدکه بگذریم،نمی دانم چرالباسها پس ازخشک شدن،تمام لکه هایشان برگشت وحتی به نظرم ازقبل هم کثیف ترشده بود.

وقتی باهمان حالت غمگین وپرتعجب به لباسهای روی بندرختی خیره شده بودم،مادرم کنارم ایستادوباشعری به جا،بنده رامزین فرمود:«نکرده کارکه کار کند؛پروردگارنگاه کند… زودباش لباسارو دوباره جمع کن توسبد.همین امروزباید به حامی سرویس زنگ بزنم.»

شرکت حامی سرویس باپرورش تکنسین های مجرب وحرفه ای،دراسرع وقت مشکلات لوازم‌خانگی شمارا،درمنزلتان برطرف کرده وازایجادمشکلات بزرگتر جلوگیری می نماید.

تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز

آیا حامی سرویس نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز است؟

شرکت حامی سرویس نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز نیست.ولی درصورتی که دوران گارانتی محصول شماتمام شده است،این شرکت می تواندبا تکنسین متخصص خودمشکلتان راحل کند.پس درصورت نیازبه تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز می توانیدبا شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

برنامه های ماشین لباسشویی زیمنس :

برای آشنایی بانحوه استفاده از ماشین های لباسشویی زیمنس،بهتراست ابتداباقسمت های کاربردی آن شامل دکمه ها،برنامه هاو…آشناشوید.درصورت وجودهرگونه مشکل درعملکرداین برنامه هایادکمه هابا شرکت حامی سرویس تماس گرفته وازکمک تعمیرکار ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز استفاده کنید.

دکمه on/off در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  ازاین دکمه برای روشن یاخاموش کردن دستگاه استفاده می‌شود.

ولوم برنامه‌ها :

 •  دراین قسمت می‌توانید برنامه ی شستشوی موردنظرخودراانتخاب کنید.

 دکمه start/pause در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  ازاین دکمه برای شروع یاتوقف شستشواستفاده می شود.

دکمه child lock در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • ازاین دکمه برای قفل شدن تمام دکمه های ماشین لباسشویی ،برای عدم دسترسی کودکان استفاده می شود.

دکمه Delay در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • بااین دکمه می توانید شروع عملیات شستشو رابا تاخیر انجام دهید.

دکمه speed در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • ازاین دکمه برای تعیین سرعت چرخش درام استفاده می شود.

دکمه Temp در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • بااین دکمه می توانید دمای موردنظرخودرابرای شستشو انتخاب کنید.

برنامه cotton در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  ازاین برنامه برای شستشوی لباس های کتان استفاده میشود.

 برنامه Easy care در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  این برنامه برای شستشوی لباس های افرادی که حساسیت پوستی دارندمناسب است.

درصورت اختلال درعملکرد این برنامه بایدبه تعمیرکار تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز مراجعه کنید.

برنامه  Mix در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • برای شستشوی لباس‌های مختلف باهم استفاده می‌شود.

برنامه  Delicate در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • این برنامه برای شستشوی لباسهای ظریف مناسب میباشد.

 برنامه Wool در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • این برنامه برای شستشوی لباس های پشمی مناسب است.

برنامه Rinse/ spin در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  ازاین برنامه فقط برای آبکشی لباس ها و تخلیه آب درام استفاده می‌شود.

 برنامه Empty در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • ازاین برنامه برای شستشوی درام لباسشویی استفاده می شود.

در صورتی که در اجرای این برنامه مشکلی پیش آمد باید برای تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید .

برنامه shirts در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  ازاین برنامه برای شستشوی تیشرت هااستفاده می شود.

 برنامه Hygiene در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  برای شستشوی لباس های حساس،مانندلباس های زیر زنانه،ازاین برنامه استفاده نمایید.

برنامهDark wash در ماشین لباسشویی زیمنس :

 •  این برنامه برای شستشوی لباسهای تیره کاربرددارد.

 برنامه Rapid 15 در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • ازاین برنامه برای شستشوی سریع لباس هادر ۱۵ دقیقه استفاده می شود.

 برنامه Drum clean در ماشین لباسشویی زیمنس :

 • ازاین برنامه برای شستشوی درام ماشین لباسشویی استفاده می‌شود.

در صورت وجود مشکل در اجرای این برنامه با شرکت حامی سرویس تماس گرفته و برای تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز ثبت پذیرش کنید .

علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی

علت نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی :

اگربخواهیددرمورد ایرادهایی که  علت نچرخیدن لگن ماشین لباسشویی می باشدصحبت کنید،بایدقطعات زیادی رابررسی نمایید.

خرابی تسمه یاوجود ایراد قفل‌ درب و… ازاین موارد هستند.

اگراین مشکل برای شما پیش آمده،دراولین قدم بایدحجم لباس هایی که در ماشین لباسشویی ریخته ایدرابررسی کنید،درصورتی که لباس هابرای ظرفیت ماشین،سنگین وزیادباشد می تواندمانع چرخیدن آن شود.

دراین مواقع برای برطرف کردن ایرادکافیست حجم لباس هاراکم کنید.

ازدیگردلایل نچرخیدن دیگ لباسشویی ممکن است خراب بودن سوئیچ درب باشد،که برای برطرف کردن آن باید قطعه موردنظرراتعویض نمایید.

البته بررسی تنظیمات سوئیچ انتخابگر سرعت هم مفیداست،چون ممکن است مشکل فقط یک ایراد تنظیماتی درسرعت باشد.

برای برطرف کردن این ایرادبا شرکت حامی سرویس تماس گرفته واز تعمیرکار ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز کمک بگیرید.

اگرقفل درب هم ایراد داشته باشد موجب نچرخیدن دیگ می شود،زیرااگردرب ماشین لباسشویی قفل نشود سنسورها به لگن اجازه چرخیدن نمی دهند.

برای برطرف کردن این مشکل کافیست قفل درب راتعمیریاتعویض نمایید،برای تعمیر ماشین لباسشویی زیمنس در اهواز با شرکت حامی سرویس تماس بگیرید.

درصورتی که یک شی در پمپ تخلیه ایجاد مسدودیت کرده باشد هم اجازه ی چرخش دیگ داده نمی‌شودومراحل شستشو متوقف می‌شود.

برای رفع این مشکل باید مسدودیت پمپ تخلیه رابرطرف کنید.

در ماشین‌های لباسشویی تعدادی تسمه به کار رفته است که وجود پارگی،شل شدگی وهرنوع ایراددیگردرآن،موجب عدم توانایی موتوردرچرخاندن دیگ می‌شود.

دراین مواقع برای برطرف کردن مشکل بایدتسمه ی معیوب راپیدا کرده وآن راتعویض نمایید.

درنهایت ممکن است مشکل ازایراددرموتور ماشین لباسشویی باشد.

زیرادرمدل درب بالا،بایدسیستم کلاچ موتور رابررسی کندودرصورت نیازآن راتعویض نماید.

سپس اسپیلن آنها راچک کند واگرلازم بودآنهاراجایگزین کند.

بررسی کوپله و موتور معکوس هم لازم است که هرکدام نیازبه تخصص درامرتعمیرات ماشین لباسشویی دارد.

5/5 (1 نظر)